Duszpasterze

ks. prałat Jan Dzieniszewski

Urodził się 8 września 1953 r. w parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978 r. 5 października 1990 został skierowany przez ówczesnego ordynariusza ks. bpa Zygmunta Kamińskiego do budowy kościoła w nowo powstałej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Dzieło budowy świątyni zostało zakończone po 11 latach w 2004 r.W 1991 r. ksiądz kan. Jan Dzieniszewski został mianowany kapelanem Straży Pożarnej, zaś od 14 listopada 1994 r. pełni funkcję kapelana DPS „Kombatant” w Ciechanowie. Ks. proboszcz w parafii opiekuje się Akcją Katolicką. Od 18 września 2008 r. jest także wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Z dniem 18 kwietnia 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. Jana Dzieniszewskiego Kapelanem Jego Świątobliwości, tym samym nadając mu tytuł „Prałata” 

ks. Dawid Mazurowski

Pochodzi z Parafii pw. św. Józefa w Rościszewie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku. Wcześniej pracował w Osieku oraz w Płocku.

Ks. Dawid ma pod opieką: Ministrantów, Franciszkański Zakon Świeckich i Bractwo Bożego Miłosierdzia.

ks. Arkadiusz Sikorski

Pochodzi z Parafii Św. Jakuba Apostoła w Bożewie. Święcenia kapłańskiej otrzymał w 2010 roku. Wcześniej pracował w parafiach w Wieczfni Kościelnej, Dzierżeninie, Poniatowie i Lekowie. Ks. Arkadiusz jest także kapelanem 51 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.

Ks. Arkadiusz ma pod swoją opieką: Oazę, Zespół Młodzieżowy „Effatha” oraz Domowy Kościół.

ks. Paweł Czarnecki

Pochodzi z Parafii p.w. Świętej Trójcy w Rypinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku. Pracował w parafiach w Małej Wsi, Mławie, Gostyninie, Płocku, a obecnie pełni posługę w naszej parafii będąc jednocześnie wicedyrektorem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Ks. Paweł w naszej parafii ma pod opieką: Scholę, Zespół „Głos Wołającego na Pustyni” oraz Koła Żywego Różańca. 

Parafia na Facebook