Intencje mszalne

baner-intencje-mszalne

Niedziela 1 kwietnia

6.00) Rezurekcja. Msza św., za parafian i gości.

9.00) Za + Ryszarda Jarzynę w 2 r. śm.

10.30) Za + Męża Konstantego Rzeplińskiego w 18 r. śm., Mariannę i Heliodora Gogolewskich oraz teściów.

12.00) Za + R-ców i d-ków Lucynę i Bolesława Szałek.

15.00) Za + Janusza Brudnickiego w 5 r. śm., oraz jego r-ców Kazimierę i Stanisława.

18.00) Za + R-ców Janinę i Józefa Milewskich, braci Wacława, Leopolda, oraz Marię Milewskich

Poniedziałek 2 kwietnia

7.00) Za + Jadwigę, Aleksandra, Tadeusza Jesiotrzyńskich, Mariannę i Leona Pytka oraz zmarłych z rodziny Pytka.

9.00) Za + R-ców Genowefę i Stanisława Waśniewskich.

10.30) Za + Jana Wojciechowskiego.

12.00) Za + Sławomira Szymańskiego w 3 r. śm.

15.00) Za + Stefana, Henryka, Ryszarda Nawrot.

18.00) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Hanny i Antoniego Osmańskich z okazji 50 r. ślubu.

Wtorek 3 kwietnia

7.00) 1) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Jadwigę Traczyk (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Bolesława Kołodziejskiego w 2 r. śm., oraz zmarłych z rodziny Kołodziejskich i Bardońskich.

2) Za + Męża Ryszarda Michalaka (int. imieninowa)

Środa 4 kwietnia

7.00) 1) Za + Andrzeja Bonisławskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Jadwigę, Stanisława, Henryka, Stanisławę oraz Andrzeja Kucharskich.

3) Za + Ryszarda i Krystynę Śmigielskich.

18.00) 1) Za + Janinę Gawryś (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zbigniewa Petrykowskiego (int. od uczest. pogrzebu)

Czwartek 5 kwietnia

7.00) 1) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zofię Stanisławską (int. od uczest. pogrzebu)

3) Z prośbą o zdrowie Krystyny Madeńskiej.

18.00) 1) Za + Irenę Janowską (int. od uczest. pogrzebu)

2) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Barbary i Zygmunta Petrykowskich z okazji 65 rocznicy ślubu.

Piątek 6 kwietnia

7.00) 1) Za + Ryszarda Jankowskiego w 3 r. śm.

2) Za + Stanisława Mikłowskiego oraz Władysławę i Władysława Teklińskich.

18.00) Za + Łukasza Drążkiewicza (int. imieninowa)

Sobota 7 kwietnia

7.00) 1) Za + Mamę Zuzannę Kłobuszewską.

2) Za + R-ców Eugenię i Józefa Grabowskich, d-ków Leokadię i Karola Sosnowskich, ciocię Eufemię Sosnowską.

3) Za + Stanisława, Antoniego, Reginę Kieczmerskich.

18.00) 1) Za + Adama i Krystynę Kamińskich w 7 r. śm., Adama oraz w 6 r. śm., Krystyny.

2) Za + Bogdalenę Borkowską (int. od uczest. pogrzebu)

Niedziela 8 kwietnia

7.00) Za + Zbigniewa Jurkiewicza oraz teściów i r-ców.

9.00) Za + Bożenę Fijałkowską i Michała Fiłkowskiego.

10.30) Za + Helenę i Stanisława Grycz oraz Marię Olszewską

12.00) Za + Jerzego i Barbarę Osmańskich w 4 r. śm., Barbary oraz d-ków Kazimierę i Stefana Sobeckich.

15.00) Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Bractwa Bożego Miłosierdzia.

18.00) Za + Danutę i Konrada Stępkowskich

Poniedziałek 9 kwietnia

7.00) 1) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Męża Eugeniusza Dobrzyńskiego w 21 r. śm., r-ców, siostrę oraz braci Jezierskich

18.00) 1) Za + R-ców Mariannę i Stanisława Kleniewskich.

2) Za + Stanisławę, Mikołaja, Czesława, Tadeusza Lewandowskich oraz zmarłych z rodziny Wachowskich.

Wtorek 10 kwietnia

7.00) 1) Za + Danutę Różycką w 1 r. śm.

2) Za + Wandę Gołębiowską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Michała Zadwornego w dniu imienin.

Środa 11 kwietnia

7.00) 1) Za + R-ców Adelę i Dominika Żbikowskich, brata Longina Żbikowskiego.

2) Za + Józefa Muchę (int. od kolegów Roberta i Sławomira)

18.00) 1) Za + Martę Pawlak w 39 r. śm., Jerzego w 8 r. śm., oraz Jana i Barbarę Pawlak.

2) Za + Wacława, Władysława Wodzyńskich.

Czwartek 12 kwietnia

7.00) 1) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Ojca Waldemara Tyjeńskiego w 23 r. śm.

2) Za + Janinę Gawryś (int. od uczest. pogrzebu)

Piątek 13 kwietnia

7.00) 1) Za + Irenę Janowską (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Parascewię Krawczuk (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Ignacego i Modestę Kowalewskich oraz Febronię Trętowską.

2) Za + R-ców Helenę i Jerzego Konieckich, Wandę, Henryka i Krzysztofa konieckich.

Sobota 14 kwietnia

7.00) 1) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Jadwigę Liszewską w 6 r. śm., oraz zmarłych z rodziny Liszewskich i Perdionów.

2) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Jerzego Sękowskich w 35 rocznicę ślubu.

Niedziela 15 kwietnia

7.00) Za + Irenę, Edmunda i Grzegorza Klimek.

9.00) Za + Jadwigę i Stanisława Szymankiewicz w 10 r. śm., Jadwigi oraz w 50 r. śm., Stanisława

10.30) 1) Za + Adama Polaka w 17 r. śm.

2) Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla wnuka Wiktora z okazji 10 urodzin

12.00) Za + Wiesława Kaczyńskiego w 7 r. śm.

15.00) Za + R-ców Krystynę i Wacława Borowskich, d-ków Borowskich i Cieślaków

18.00) Za + R-ców Alinę i Mirona Szalskich oraz d-ków Szalskich.

Poniedziałek 16 kwietnia

7.00) 1) Za + R-ców Krystynę i Kazimierza Chanowskich oraz brata Wacłwa.

2) Za + R-ców i d-ków Helenę i Wiktora Chomickich.

18.00) 1) Za + Wandę i Walentego Szarlak.

2) Za + Mieczysława Rudnickiego (int. od uczest. pogrzebu)

Wtorek 17 kwietnia

7.00) 1) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + R-ców Benedyktę i Stanisława Siemianowskich.

18.00) 1) Za + Zbigniewa Petrykowskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Wandy Ogrodzińskiej z okazji 92 rocznicy urodzin.

Środa 18 kwietnia

7.00) 1) Za + Wandę Gołębiowską (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Braci Ryszarda, Jana, Kazimierza Mamińskich.

18.00) 1) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Adama i Stanisławę oraz Stefanię Dębkowskich.

Czwartek 19 kwietnia

7.00) 1) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Anastazję Smosarską w 6 r. śm.

18.00) 1) Za + Antoniego Kantorczyk w 23 r. śm.

2) Za + Męża Eugeniusza Kozłowskiego w 6 r. śm., oraz teściów Jadwigę i Wacława Kozłowskich.

Piątek 20 kwietnia

7.00) 1) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Mirosławę Amroży (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Zbigniewa Kalinowskiego w 2 r. śm.

2) Za + Eugeniusza Sitkowskiego w 1 r. śm.

Sobota 21 kwietnia

7.00) 1) Za + Wojciecha Witersztajn (int. imieninowa)

2) Za + Irenę i Józefa Lewandowskich.

3) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Jerzego Okulskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata małżeństwa, opiekę Matki Bożej dla Marzeny i Stanisława Bobińskich z okazji 25 r. ślubu.

Niedziela 22 kwietnia

7.00) Za + Henrykę, Andrzeja, Helenę, Franciszka Kościńskich oraz Jadwigę i Stefana Mendalka.

9.00) 1) Za + Barbarę Głowacką w 6 r. śm.

2) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata małżeństwa, opiekę Matki Bożej dla Barbary i Andrzeja z okazji 40 r. ślubu.

10.30) Za + Annę Marchlewską.

12.00) Za + Annę i Tadeusza Szpalerskich w 46 r. śm., Tadeusza.

15.00) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Alicji Wiśniewskiej i jej rodziny (int. od mamy chrzestnej)

18.00) Za + Karola Bartołda.

Poniedziałek 23 kwietnia

7.00) 1) Za + Jerzego i Krystynę Kulik (int. imieninowa Jerzego)

2) Za + Ryszarda Kraskę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Mamę Janinę Chmielewską w 15 r. śm.

2) Za + Mieczysława Rudnickiego (int. od Heleny i Tadeusza Ogrodników)

Wtorek 24 kwietnia

7.00) 1) Za + Tadeusza, Mariana, Czesławę oraz Jana Grabowskich.

2) Za + Zdzisława Bralskiego w 2 r. śm.

18.00) 1) Za + Mieczysława Rudnickiego (int. od rodziny Nowackich)

2) Za + Zenonę i Franciszka Otłowskich oraz Henryka Otłowskiego.

Środa 25 kwietnia

7.00) 1) Za + Andrzeja Humięckiego w 7 r. śm.

2) Za + Mariusza Rutkowskiego w 9 r. śm.

18.00) 1) Za + Marka Milewskiego (int. imieninowa)

2) Za + Edmunda Stankiewicza w 19 r. śm.

Czwartek 26 kwietnia

7.00) 1) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Wandę Gołębiowską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Marcina Michałowskiego.

2) Za + Mieczysława Rudnickiego (int. od uczest. pogrzebu)

Piątek 27 kwietnia

7.00) 1) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Mariannę Szymańską w 6 r. śm.

3) Za + Mariana Muzińskiego w 13 r. śm., oraz Hannę Muzińską w 3 r. śm.

18.00) 1) Za + Tadeusza Czernik w 27 r. śm., Janusza Seweryn w 5 r. śm.

2) Za + Jerzego Gontę w 7 r. śm., oraz Marię i Ewę Gonta.

Sobota 28 kwietnia

7.00) 1) Za + Bonifacego Moczulskiego w 40 r. śm.

2) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

17.00) Ślub

18.00) Ślub

19.00) Ślub

Niedziela 29 kwietnia

7.00) Za + R-ców Wincentego i Reginę Umięckich, brata Jerzego, oraz d-ków Katarzynę i Antoniego Lewandowskich.

9.00) Za + Aleksandra i Halinę Pacek, Józefa i Małgorzatę Pacek, Mariannę i Czesława Subtelnych.

10.30) Za + Henrykę i Alfonsa Dzielińskich, oraz synów Józefa i Tadeusza Dzielińskich.

12.00) Za + Helenę, Zygmunta i Krzysztofa Wiklińskich oraz Wandę i Wiktora Struszkowskich.

15.00) Za + Męża Mariana w 17 r. śm., oraz Syna Mirosława w 6 r. śm., Wiklińskich

18.00) Za + Andrzeja Wiśniewskiego w 11 r. śm.

Poniedziałek 30 kwietnia

7.00) 1) Za + Andrzeja Brulińskiego w 15 r. śm., oraz tatę Bolesława Morawskiego.

2) Intencja dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Andrzeja Kulika i ks. Jana Kulika.

18.00) 1) Za + R-ców Maksymę i Stanisława Chodkowskich.

2) Za + Wacławę, Stanisława i Jadwigę Kowalskich.

3) Za + R-ców Stanisławę i Józefa Szliter.

Parafia na Facebook