Intencje mszalne

baner-intencje-mszalne

Sobota 1 lipca

7.00) 1) Za + Longinę Siedlecką (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Bogusława Kiełkiewicza.

18.00) Za + R-ców Halinę i Waldemara Wasilewskich (int. imieninowa Haliny)

Niedziela 2 lipca

7.00) Za + R-ców Irenę i Franciszka Gałeckich, braci Jana i Józefa Gałeckich.

9.00) Za + Henrykę i Czesława Konopków.

10.30) Za + Jana, Krzysztofa, Janinę Dublickich oraz Halinę Ostaszewską.

12.00) Za + Bolesława Kołodziejskiego oraz zmarłych z rodziny Woźniaków.

20.00) Za + Tatę Jana Żabińskiego (int. imieninowa), Wiktorię i Bolesława Tyburskich oraz Jadwigę Żabińską.

Poniedziałek 3 lipca

7.00) Za + Andrzeja Kusia (od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + R-ców Irenę Koperską w 1 r.śm., Stefana Koperskiego w 39 r.śm.

2) Za + Halinę Kordalewską, Andrzeja Kordalewskiego, Leokadię i Ignacego Kordalewskich oraz Apolonię Raźniewską.

Wtorek 4 lipca

7.00) 1) Za + Janinę Miszkurkę.

2) Za + Alicję Więcek (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Wacława Grzeszczaka w 21 r.śm.

Środa 5 lipca

7.00) 1) Za + Janinę Umińską, Kazimierza, Grzegorza, Annę.

2) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Mirosławy i Marka Rochna z okazji 25 rocznicy ślubu.

18.00) Za + Krystynę Misior.

Czwartek 6 lipca

7.00) 1) Za + Wiktorię Rydzewską w 18 r.śm., Krystynę Rutkowską w 14 r.śm.

2) Prosząc o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Radosława Sadowskiego.

18.00) Za + Wandę i Walentego Szarlak.

Piątek 7 lipca

7.00) 1) Za + Karola Bartołda (od uczest. pogrzebu)

2) Dziękując za otrzymane łaski dla rodziny Małgorzaty i Krzysztofa Dobrosielskich.

18.00) Za + R-ców Stanisławę i Feliksa Chmielewskich.

Sobota 8 lipca

7.00) 1) Za + Piotra Adama Badydę w 6 r.śm.

2) Za + Jerzego Wysockiego w 1 r.śm., oraz Cecylię Wysocką.

18.00) Intencja dziękczynno-błagalna prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jadwigi i Witolda Dobrosielskich z okazji 55 rocznicy ślubu.

Niedziela 9 lipca

7.00) Za + Stanisławę Betlińską w 4 r.śm., oraz Karola Betlińskiego w 20 r.śm.

9.00) 1) Za + Janinę Sędzicką w 3 r.śm.

2) Intencja dziękczynno-błagalna prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Szczepana Gołąba z okazji 70 urodzin.

10.30) Za + Bożenę Fijałkowską, Bonifacego i Zenona Tadrzak.

12.00) Intencja dziękczynno-błagalna prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Cecyli Szarlak z okazji SETNEJ rocznicy urodzin.

20.00) Za + Stanisławę i Feliksa Chmielewskich.

Poniedziałek 10 lipca

7.00) 1) Za + Annę Przybysz (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zdzisława Buraka (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Męża Romana Betlińskiego.

Wtorek 11 lipca

7.00) 1) Za + R-ców Honoratę i Konstantego, braci Stanisława oraz Zygmunta Wasiak.

2) Za + R-ców Władysławę i Józefa Witkowskich.

18.00) Intencja dziękczynno-błagalna prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Iwony i Jarosława Kantorczyk z okazji 30 rocznicy ślubu.

Środa 12 lipca

7.00) 1) Za + Karola Bartołda (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Alicję Więcek (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Teklę i Zygmunta Zygnerskich oraz ich rodziców i rodzeństwo.

Czwartek 13 lipca

7.00) 1) Za + Jadwigę Pyszniak (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zmarłych z rodziny Czajkowskich, Szczepańskich, Galińskich.

18.00) Za + Walentynę i Wiktora Czyż oraz Jerzego Kamińskiego w 9 r.śm.

Piątek 14 lipca

7.00) 1) Za +Stanisława Janowskiego w 29 r.śm.

2) Za + Zdzisława Buraka (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Halinę i Franciszka Nagiel.

Sobota 15 lipca

7.00) 1) Za + Michała Zadrożnego w 7 r.śm.

2) Za + Witolda i Henryka Klepańskich.

12.00) Ślub

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 16 lipca

7.00) Z prośbą o dar Bożego błogosławieństwa dla ks. Ryszarda.

9.00) Za + Agnieszkę i Kazimierza Żurek.

10.30) Za + R-ców Bogusławę i Jana Dąbrowskich

12.00) Za + R-ców Janinę i Kazimierza Olszewskich, Zbigniewa, Cecylię, Krzysztofa Olszewskich oraz Wandę i Leszka Małeckich.

20.00) Za + R-ców Hannę i Mariana Muzińskich w 2 r.śm., Hanny oraz w 12 r.śm., Mariana.

Poniedziałek 17 lipca

7.00) 1) Za + Kazimierza Nowickiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Jarosława Grabowskiego w 1 r.śm.

18.00) Za + Żonę Kazimierę Napiórkowską, r-ców Władysławę i Wacława Napiórkowskich.

Wtorek 18 lipca

7.00) Za + Karola Bartołda (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Felicję Napiórkowską (od uczest. pogrzebu)

Środa 19 lipca

7.00) Za + Andrzeja Kusia (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Marię i Ewę Gonta w 22 r.śm., oraz Jerzego Gontę.

Czwartek 20 lipca

7.00) 1) Za + Serafinę Grochalską (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Alicję Więcek (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Stanisława Mochol w 32 r.śm.

Piątek 21 lipca

7.00) Za + Zbigniewa Sosnowskiego oraz d-ków Witkowskich.

18.00) Za + Leszka Achcińskiego w 2 r.śm.,

Sobota 22 lipca

7.00) 1) Z prośbą o potrzebne dary Ducha św. dla Bractwa Miłosierdzia Bożego

2) Za + Karola Bartołda (od uczest. pogrzebu)

14.00) Ślub

17.00) Ślub

18.00) Ślub

19.00) Ślub

Niedziela 23 lipca

7.00) Za + R-ców Krystynę i Jana Tyburcy.

9.00) Za + R-ców Teresę w 11 r.śm., i Stanisława Ulatowskich oraz całą rodzinę Gadomskich.

10.30) Za + Andrzeja Noremberga w 4 r.śm., teściów Stanisławę i Mariana Noremberg, d-ków Kieczmerskich oraz Prusaków

12.00) Za + Irenę Trzeciak w 6 r.śm.

20.00) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo dla Aleksandry Duczman z okazji 18 urodzin.

Poniedziałek 24 lipca

7.00) 1) Za + Reginę Krzywnicką (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Alicję Więcek (int. od Dyrekcji i Pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie)

18.00) Za + Tatę Zbigniewa Klonowskiego w 15 r.śm., oraz d-ków Klonowskich.

Wtorek 25 lipca

7.00) Za + Henryka Książka (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + R-ców Wasilewskich oraz brata Zdzisława Wasilewskiego.

Środa 26 lipca

7.00) Za + Stanisława, Antoniego, Reginę Kieczmerskich oraz d-ków Klimkowskich.

18.00) Za + Annę, Barbarę i Ryszarda Grzelak.

Czwartek 27 lipca

7.00) Za + Annę Przybysz (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Reginę i Stanisława Rostkowskich oraz Franciszka Piotrowskiego.

Piątek 28 lipca

7.00) Intencji dziękczynnej. Dziękując dobremu Bogu za uzdrowienie syna Arkadiusza Wróblewskiego (int. od rodziców)

18.00) Za + Lucynę i Władysława Rzeplińskich oraz Marię, Małgorzatę, Zygmunta, Henryka Kalinowskich.

Sobota 29 lipca

7.00) Za + Irenę Rutkowską (od uczest. pogrzebu)

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 30 lipca

7.00) Za + Annę i Szymona Rosłanowskich.

9.00) Za + Reginę i Jana Ostaszewskich.

10.30) Za + Helenę i Zygmunta, Krzysztofa Wiklińskich oraz Wandę i Wiktora Stróżkowskich.

12.00) Intencja dziękczynno-błagalna prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Natalii Szymczak z okazji 18 urodzin.

20.00) Za + R-ców Lucynę i Janusza Głuszniewskich oraz brata Dariusza Głuszniewskiego w 1 r.śm.

Poniedziałek 31 lipca

7.00) Za + Edwarda Madeńskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + R-ców Sabinę i Wacława Sosnowskich, Walentynę i Zygmunta Fejstorowicz oraz d-ków z obojga stron.

Wtorek 1 sierpnia

7.00) 1) Za + Jadwigę Pyszniak (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Stefana i Cecylię Kiwit.

18.00) Za + Jacka Cichockiego

Środa 2 sierpnia

7.00) 1) Za + Andrzeja Kusia (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Jana Klepackiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Weronikę Kosewska w 12 r.śm., oraz Eugeniusza i Dariusza Kosewskich.

Czwartek 3 sierpnia

7.00) 1) Za + Jana Witkowskiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Za Jana Ostrowskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Waldemara Kozłowskiego (od uczest. pogrzebu)

Piątek 4 sierpnia

7.00) Za + Mariana Suskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Rodzeństwo Krystynę, Barbarę, Krzysztofa i Zbigniewa Sosnowskich.

Sobota 5 sierpnia

7.00) 1) Za + Helenę i Stanisława Piłkowskich oraz wszystkich zmarłych z tej rodziny.

2) Za + Weronikę i Tadeusza Kraskowskich.

17.00) Ślub

Niedziela 6 sierpnia

7.00) Za + Brata Andrzeja Olszynę w 5 r.śm.

9.00) Za + Czesławę i Stanisława Mozalów.

10.30) Za + Zenona Kacprzaka w 11 r.śm.

12.00) Za + Janinę Dublicką w 3 r.śm.

20.00) Za + R-ców Apolonię i Czesława Ostrowskich.

Poniedziałek 7 sierpnia

7.00) 1) Za + R-ców Aleksandrę i Lucjana Jankowskich w 43 r.śm., Aleksandry oraz w 30 r.śm., Lucjana.

2) Za + Tomasza Grzybowskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + R-ców Irenę i Stefana Góreckich w kolejną rocznicę śmierci.

Wtorek 8 sierpnia

7.00) 1) Za + Edwarda Madejskiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Jadwigę Pyszniak (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Tadeusza Tomaszewskiego.

Środa 9 sierpnia

7.00) 1) Za + Kazimierza Cicholskiego w 7 r.śm., brata Edwarda oraz rodziców i teściów.

2) Za + Za Dusze w Czyśćcu cierpiące.

18.00) Za + Jerzego Ostrowskiego (od uczest. pogrzebu)

Czwartek 10 sierpnia

7.00) 1) Za + Janinę Farynik

2) Za + Annę Kaluszkiewicz w 10 r.śm.

18.00) Za + Czesława Mackiewicza.

Piątek 11 sierpnia

7.00) Za + Władysława Włodarskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Andrzeja Kusia (od uczest. pogrzebu)

Sobota 12 sierpnia

7.00) Za + Krystynę Makówka.

16.00) Ślub

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 13 sierpnia

7.00) Za + Krystynę Sowińską w 4 r.śm.

9.00) Za + Bożenę Fijałkowską, Tomasza i Alinę Piotrowskich, Bronisławę i Ludwika Tadrzak.

10.30) Za + Eugeniusza Bernatowskiego.

12.00) Za + Kunegundę i Kazimierza Kanclerz, Mieczysława Łebkowskiego oraz Stanisłwa Gęca.

20.00) Za + Dariusza Kosewskiego w 33 r.śm., Weronikę i Eugeniusza Kosewskich.

Poniedziałek 14 sierpnia

7.00) 1) Za + Tomasza Grzybowskiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Jerzego Ostrowskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za +

Wtorek 15 sierpnia

7.00) Za + Kazimierza Woźniaka

9.00) Za + Siostrę Marię Flis, r-ców Stanisławę i Leopolda Komorowskich.

10.30) Za + Tadeusza Amrożego w 3 r.śm.

12.00) Za + Mariannę, Bronisława, Stanisława, Teresę i Józefa Imielskich.

17.00) Ślub

20.00) Za + R-ców Władysławę i Stanisława Górskich, rodzinę Górskich i Burchackich.

Środa 16 sierpnia

7.00) 1) Za + Jadwigę Pyszniak (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Męża Mariana Jakubiaka (int. urodzinowo-imieninowa) oraz r-ców Aleksandrę i Józefa Góralczyk.

18.00) Za + Stanisławę, Stefana, Mariana, Zygmunta i Karola Czarneckich.

Czwartek 17 sierpnia

7.00) 1) Za + Zbigniewa Szymańczyka i Jana Janowskiego.

2) Za + Jana Klepackiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Urszulę i Tadeusza Borowiec, Wojciecha Omiecińskiego oraz Irenę i Lucjana Omiecińskich.

Piątek 18 sierpnia

7.00) 1) Za + Henryka Książka (od uczest. pogrzebu)

2) Za + R-ców Władysławę i Stefana Ciesielskich w 4 r. śm., Władysławy.

18.00) Za + Grzegorza Opasińskiego w 4 r.śm.

Sobota 19 sierpnia

7.00) Za + Władysława Ropelewskiego i Jacka Kucińskiego.

17.00) Ślub

18.00) Ślub

19.00) Ślub

Niedziela 20 sierpnia

7.00) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Anny i Mariusza Ślusarczyk z okazji 5 rocznicy ślubu oraz o zdrowie dla Kacpra.

9.00) Za + Bolesława oraz zmarłych z rodziny Kołodziejskich.

10.30) Za + Sylwestra Ozdarskiego w 25 r.śm.

12.00) Za + Jana Omiecińskiego w 2 r.śm.

20.00) Za + Męża Jacka Długińskiego w 16 r.śm., oraz teściów Irenę i Alfreda Długińskich.

Poniedziałek 21 sierpnia

7.00) 1) Za + Andrzeja Kusia (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Tomasza Grzybowskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Tatę Bolesława Tyburskiego (int. imieninowa), mamę Wiktorię, Jana Żabińskiego oraz Jadwigę Żabińską.

Wtorek 22 sierpnia

7.00) 1) Za + Jerzego Ostrowskiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Stanisławę Spodobalską w 1 r.śm.

18.00) 1) Za + Karola Bartołda.

2) Za + Edwarda Gałdys w 3 r.śm.

Środa 23 sierpnia

7.00) 1) Za + Męża Czesława Kosińskiego w 23 r.śm., teściów Władysława i Anastazję oraz Apolonię Kosik.

2) Za + Bożenę Boniakowską w 8 r.śm.

18.00) Za + Tadeusza Olszewskiego w 8 r.śm.

Czwartek 24 sierpnia

7.00) 1) Za + Zbigniewa Pełkę.

2) Za + Jadwigę Pyszniak (od uczest. pogrzebu)

18.00) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Marii i Jerzego Kesling w 40 rocznicę ślubu.

Piątek 25 sierpnia

7.00) 1) Za + Ludwika i Adama Chodkowskich, r-ców Marię i Edwarda Chodkowskich oraz Stanisława Chodkowskiego.

2) Za + Jana i Mariannę Kiwit w 35 r.śm., Jana.

18.00) Za + Jana Wojciechowskiego w 4 r.śm.

Sobota 26 sierpnia

7.00) 1) Za + Sabinę, Anielę i Antoniego Grabowskich.

2) Za + Karola Bartołda (int. urodzinowa)

18.00) Ślub

Niedziela 27 sierpnia

7.00) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla rodziny Wydrzyńskich, Salamon, Olszewskich oraz ich dzieci.

9.00) Za + Józefa Sadowskiego.

10.30) Za + Annę i Stanisława Kasjaniuk, Jana Wóltańskiego, Henrykę i Stanisława Sadowskich.

12.00) 1) Za + Karolinę Kurłowską.

2) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Ireny i Krzysztofa Sawickich.

20.00) Za + R-ców Marię, Mieczysława Tańskich, brata Janusza Tańskiego, Ewę Kuchowicz, d-ków Bronisławę i Stefana Bober.

Poniedziałek 28 sierpnia

7.00) 1) Za + Edwarda Madejskiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Jerzego Ostrowskiego (od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Stefana i Jadwigę Pątkowskich ich r-ców i rodzeństwo oraz Marka Pątkowskiego.

Wtorek 29 sierpnia

7.00) 1) Za + Juliana Jękalskiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Danutę Różycką (od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Stefana Nawrockiego w 5 r.śm.

2) Za + Zuzannę i Piotra Dominiak.

Środa 30 sierpnia

7.00) 1) Za + Wincentego Jezulewicza w kolejną r.śm., oraz jego r-ców.

2) Za + Eugeniusza Sitkowskiego. (od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Alicję Więcek (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Stanisława Żurawskiego w 17 r.śm.

Czwartek 31 sierpnia

7.00) 1) Za + Jana Stołowskiego (od uczest. pogrzebu)

2) Za + Tadeusza Chojnackiego w 6 r.śm.

3) Z prośbą o potrzebne łaski w nowym roku szkolnym dla Moniki.

18.00) 1) Za + Ojca Franciszka Żaboklickiego w 12 r.śm.

2) Za + R-ców Janinę i Franciszka Włodarczyk oraz brata Józefa Włodarczyka.

 

Parafia na Facebook