Intencje mszalne

Piątek 1 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Stanisława i Jadwigę Pyszniak w 1 r. śm., Jadwigi.

3) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Tadeusza Studniarczuk.

Sobota 2 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Syna Marka Ościłowskiego w 17 r. śm.

3) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

17.00) Ślub

18.00)

Niedziela 3 czerwca

7.00) Za + Józefa Walczewskiego w 24 r. śm., oraz Tadeusza Polaka w 22 r. śm.

9.00) 1) Za + Annę i Stefana Olszewskich.

2) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

10.30) 1) Za + R-ców Krystynę i Kazimierza Jakubiak, siostrę Agnieszkę Dobrzeniecką oraz brata Mirosława Jakubiaka.

2) Z prośbą o zdrowie Boże bł. dla kanonika Jana Dzieniszewskiego z okazji 40 rocznicy święceń kapłańskich. (int. od Akcji Katolickiej)

12.00) Za + Lecha Krośnickiego (int. imieninowa) Jadwigę Szczyglak w 3 r. śm., oraz zmarłych z rodziny Szczyglaków.

15.00) Z prośbą o zdrowie Boże bł. dla Alicji Wiśniewskiej i jej rodziny (int. od mamy chrzestnej)

18.00) Za + Męża Eugeniusza Tymińskiego oraz r-ców i teściów.

Poniedziałek 4 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Parascewię Krawczuk (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Z prośbą o zdrowie Boże bł. dla Jolanty i Sławomira Nagiel z okazji 30 r. ślubu.

Wtorek 5 czerwca

7.00) 1) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Mieczysława Rudnickiego (int. od uczest. pogrzebu)

Środa 6 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + R-ców Janinę i Stanisława Mamińskich, d-ków Franciszkę i Adama Mamińskich.

18.00) 1) Z prośbą o zdrowie, Boże bł. dla rodziny Liszewskich.

2) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

Czwartek 7 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Teresę Jarzębowską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Irenę Janowską (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

Piątek 8 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Tadeusza Studniarczuk

18.00) 1) Za + Jana Witkowskiego w 1 r. śm.

2) Za + Męża Krzysztofa i Teściów Kieszkowskich.

Sobota 9 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Barbarę Szczepańską w 2 r. śm.

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 10 czerwca

7.00) Za + R-ców Irenę i Stanisława Łuczkowskich, syna Zbigniewa Suchtę.

9.00) 1) Za + Bożenę Fijałkowską, Tomasza, Alinę i Stefana Piotrowskich.

2) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

10.30) Za + Paulinę, Józefa Fidler, teściów Stanisławę i Czesława Nowosielskich oraz córkę Zofię.

12.00) Za + Kazimierza Machnowskiego w 25 r. śm., mamę Elżbietę oraz braci Andrzeja i Krzysztofa.

15.00) Za + Bogdana Boniakowskiego w 8 r. śm.

18.00) Za + Wiesławę Celinę, Jana Długołęckich.

Poniedziałek 11 czerwca

7.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Małgorzatę Sulkowską (int. imieninowa)

3) Za + Zbigniewa Tolzdorfa (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Leszka Zielińskiego.

2) Za + Grażynę Romanowską w 6 r. śm.

Wtorek 12 czerwca

7.00) 1) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Jadwigę Boratyńską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Mirosława Cieślaka (int. gregoriańska)

2) Za + Wandę i Antoniego Mazanowskich, Lilę Mazanowską.

Środa 13 czerwca

7.00) 1) Za + Michała Zielińskiego, Danielę i Kazimierza Wiśniewskich, Kazimierza i Kazimierę Wyszczelskich oraz Marka, Jacka, Wojciecha.

2) Za + Ryszarda Kraskę (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + D-ków Irenę i Stefana Mosakowskich oraz d-ków Zofię i Stanisława Radeckich.

18.00) 1) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Męża Kazimierza teściów Janinę i Antoniego, braci Mieczysława i Jerzego, siostry Elżbietę i Hannę Pawelczyk.

Czwartek 14 czerwca

7.00) 1) Za + Wandę Gołębiowską (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Parascewię Krawczuk (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Jana Klepackiego w 1 r. śm.

18.00) 1) Za + Antoniego Krząstek.

2) Za + R-ców Eugenię i Józefa Grabowskich oraz d-ków Albina i Michalinę Grabowskich.

Piątek 15 czerwca

7.00) 1) Za + Henryka, Andrzeja, Krzysztofa Grudzińskich.

2) Za + Jadwigę Chodup (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Barbarę Kobyłecką (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Mieczysława Michalskiego w 20 r. śm.

2) Za + Wacława Grzeszczaka w 21 r. śm.

Sobota 16 czerwca

7.00) 1) Za + Leokadię Wilkosz.

2) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Teresę Bieniek.

18.00) 1) Za + Jadwigę Ogórek (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Mamę Romanę Surażyńską w 1 r. śm., Męża Janusza Kędzierskiego w 15 r. śm., oraz Kamila Surażyńskiego w 2 r. śm.

Niedziela 17 czerwca

7.00) Za + Alicję Żurawską, Mariannę Brendowską, Stanisławę Rostkowską.

9.00) Za + Jana Żabińskiego (int imieninowa) Jadwigę Żabińską oraz Wiktorię i Bolesława Tyburskich.

10.30) Za + Sławomira Łęgowskiego.

12.00) 1) Za + R-ców Wacławę i Szczepana Łasińskich.

2) Z prośbą o zdrowie, Boże bł. szczęśliwe zbiory płodów ziemi dla mieszkańców Chrzanówka.

15.00) Za + R-ców Jadwigę i Aleksandra Chełchowskich, całą rodzinę Rynkowskich i Chełchowskich, syna Łukasza Stepnowskiego.

18.00) Za + Patryka Polubca w 4 r. śm.

Poniedziałek 18 czerwca

7.00) 1) Za + Zbigniewa Szymańczyka w 2 r. śm.

2) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Teresę Jarzębowską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Wandę i Walentego Szarlak.

2) Za + Janinę Miszkurka (int. imieninowa)

3) Za + Jana i Alinę Zalewskich.

Wtorek 19 czerwca

7.00) 1) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Krystynę Mosakowską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Mariannę Konarzewską w 1 r. śm.

2) Za + Marcina Michałowskiego.

Środa 20 czerwca

7.00) 1) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Teściów Chodkowskich, Męża Tadeusza, r-ów Różyckich oraz siostrę Małgorzatę w 1 r. śm., Małgorzaty.

3) Za + Henryka i Elżbietę Wojciechowskich.

18.00) 1) Za + Reginę, Jana i Włodzimierza Sosnowskich.

2) Za + Joannę Kleniewską w 5 r. śm.

Czwartek 21 czerwca

7.00) 1) Za + Barbarę Wilkowską (int. urodzinowa)

2) Za + Alicję i Henryka Piętka

3) Za + Zbigniewa Tolzdorfa (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Alicję Rybicką (int. imieninowa)

2) Za + Zdzisława Królikowskiego w 4 r. śm.

Piątek 22 czerwca

7.00) 1) Za + Karola Bartołda.

2) Za + Mariana Michalskiego w 1 r. śm.

3) Za + Barbarę Krusińską w 2 r. śm.

18.00) 1) Za + R-ców Antoninę i Franciszka Żaboklickich.

2) Z prośbą o zdrowie Boże bł. dla członków Bractwa Bożego Miłosierdzia i ich rodzin.

Sobota 23 czerwca

7.00) 1) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Z prośbą o zdrowie, Boże bł. dla Wandy Ogrodzińskiej z okazji imienin.

3) Za + Janinę i Stefana Koper, Włodzimierza Trętowskiego oraz Karola Koper.

18.00) Ślub

Niedziela 24 czerwca

7.00) Za + R-ców Marię i Mieczysława Tański oraz Henrykę i Czesława Bogdan.

9.00) Za + R-ców Jana i Wandę Rekosz.

10.30) Za + Jana i Zbigniewa Wóltańskich.

12.00) Za + R-ców Apolonię i Czesława Ostrowskich.

20.00) 1) Za + Irenę i Stanisława Bąkowskich w kolejną r. śmierci Ireny oraz Henrykę, Mariana, Romana Bąkowskich.

2) Za + Jana Wojciechowskiego (int. imieninowa)

Poniedziałek 25 czerwca

7.00) 1) Za + Józefa Muchę (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Annę i Marian Ostrowskich.

3) Za + Tadeusza Murawskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Jana Trojanowskiego (int. imieninowa)

2) Za + R-ców Urszulę i Tadeusza Borowiec, wujka Wojciecha Omiecińskiego, d-ków Irenę i Lucjana Omiecińskich.

Wtorek 26 czerwca

7.00) Za + Dariusza Rudzińskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + D-ków Janinę i Władysława Mysiewiczów oraz ich syna Mieczysława.

2) Za + Jana i Kazimierza Gulczyńskich oraz Jadwigę, Adolfa, Jana, Czesława Karłowicz.

Środa 27 czerwca

7.00) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) 1) Za + Halinę, Jana i Andrzeja Kordalewskich.

2) Za + Mamę Janinę Rykowską (int. imieninowa)

Czwartek 28 czerwca

7.00) Za + Zofię i Franciszka Łukasik oraz Czesława w 4 r. śm.

18.00) 1) Za + Walentynę Herubińską w 3 r. śm.

2) Za + R-ców Wasilewskich i brata Zdzisława Wasilewskiego.

Piątek 29 czerwca

7.00) 1) Za + Teresę, Piotra, Zygmunta oraz Sylwestra Szulińskich.

2) Za + Teofila Pukas oraz teściów Wawer.

18.00) 1) Za + Antoninę i Wiktora Kacprzak, Mariannę i Ignacego Dąbrowskich.

2) Za + Piotra Adama Badydę (int. imieninowa)

Sobota 30 czerwca

7.00) 1) Za + R-ców Eufemię i Stefana Żbikowskich w 3 r. śm., Eufemii oraz w 31 r. śm., Stefana.

2) Za + Henrykę i Czesława Konopków.

16.00) Ślub

17.00) Ślub

18.00) Ślub

19.00) Ślub

Parafia na Facebook