Intencje mszalne

baner-intencje-mszalne

Poniedziałek 1 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + R-ców Stanisława i Eugenię Pszczółkowskich, Krystynę Biernacką, Barbarę i Wiesławę Pszczółkowskie.

3) Za + Stanisławę i Albinę Woźniaków

18.00) Za + Halinę i Aleksandra Pacek, r-ców Małgorzatę i Józefa Pacek, Mariannę i Czesława Subtelnych.

Wtorek 2 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Stanisławę Spodobalską (int. pogrzebowa)

3) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Krystynę Kosik (int. pogrzebowa)

2) Za + R-ców Walentynę i Zygmunta Fejstorowicz, Sabinę i Wacława Sosnowskich oraz r-ców chrzestnych z obojga stron.

Środa 3 maja

7.00) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

9.00) Za + R-ców Władysławę i Wincentego oraz braci Romana i Słowomira Rzeczkowskich oraz Ryszarda Szafarskiego.

10.30) O Boże błogosławieństwo dla maturzystów.

12.00) 1) Za + Zygmunta Komorowskiego (int. imieninowa)

2) Za + Janinę i Andrzeja Rymarz.

15.00) Za + Męża Wiesława Borowskiego, r-ców Wojciechowskich i Borowskich, oraz brata Zbigniewa Wojciechowskiego.

18.00) Za + Piotra Matosek w 20 r.śm.

Czwartek 4 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + R-ców Maksymę i Stanisława Chodkowskich.

3) Za + Irenę Kłosowską (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Kazimierza Nowickiego (int. pogrzebowa)

2) Za + Jana i Eugenię Bieńkowskich.

Piątek 5 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Helenę i Stanisława Maciejewskich oraz Helenę i Stanisława Skibickich.

3) Za + Hannę Deniusz (int. pogrzebowa)

18.00) Za + Marka Reszkę (int. pogrzebowa)

Sobota 6 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Zbigniewa Szymańczyka (int. pogrzebowa)

3) Za + Danutę Jędrzejewską w 11 r.śm.

18.00) 1) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

2) Za + R-ców Agnieszkę i Zenona Marcysiak.

Niedziela 7 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Stanisława Skurczyńskiego, Janinę, Wacława, Tadeusza Szczyglaków.

9.00) Za + Brata Jarosława oraz r-ców Górskich.

10.30) 1) Za + Katarzynę i Edmunda Olszewskich.

2) Za + Stanisława Antczaka w 7 r.śm.

12.00) Za + R-ców Helenę i Stanisława Lelewskich.

15.00) Za + Syna Stanisława Tomczaka (int. imieninowa), mamę Stanisławę i brata Stanisława Korycińskich, siostrę Danutę Kowalską.

18.00) Za + R-ców Zofię i Jerzego Bartczak oraz d-ków Grabowskich

Poniedziałek 8 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + R-ców Bronisławę i Władysława oraz brata Henryka Wachowskich

3) Za + Stanisława Jurkiewicza

18.00) 1) Za + Stanisława i Krystynę Kędzierskich oraz Zofię i Aleksandra.

2) Za + R-ców Mariannę i Stanisława, siostrę Joannę, brata Jerzego oraz Wiesława Kleniewskich.

Wtorek 9 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Iwonę Smosarską w kolejną r.śm.

3) Za + Tadeusza Chmielewskiego w 17 r.śm., oraz Irenę Chmielewską

18.00) 1) Za + Dariusza Wiśniewskiego w 5 r.śm.

2) Za + Witolda i Czesława Modzelewskich, całą rodzinę Orłów.

Środa 10 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

3) Za + Annę Przybysz (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Danutę Szczepańską (int. pogrzebowa)

2) Za + Bogumiła Przepiórkiewicza, r-ców oraz teściów.
 
Czwartek 11 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Franciszka Sachmatę w 11 r.śm.

3) Za + Reginę Krzywnicką (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Marka Reszkę (int. pogrzebowa)

2) Za + Alinę Gostkowską.

Piątek 12 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Leszka Ogrodzińskiego (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Barbarę Geryszewską, Marka Olszewskiego

2) Za + Krzysztofa Gołębiewskiego (int. pogrzebowa)

3) Za + Męża Zdzisława Zerembskiego w 14 r.śm.

Sobota 13 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Krystynę Kosik (int. pogrzebowa)

3) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

16.00) Ślub

18.00) W intencji dziękczynnej. Dziękując Bogu za szczęśliwą operację oraz opiekę w trudnych chwilach.

Niedziela 14 maja

7.00) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

9.00) 1) Za + Zofię Martela.

2) Za + Bożenę Fijałkowską, Agnieszkę, Janusza i Zenona Tadrzaków.

10.30) Pierwsza Komunia Święta.

12.00) Za + R-ców Irenę i Stanisława Łuczkowskich, Syna Zbigniewa Suchtę.

15.00) 1) Za + Genowefę i Stanisława Grędzińskich.

2) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Roksany z okazji jej 18 urodzin.

18.00) Za + Teresę i Ryszarda Kicińskich w kolejną rocznicę śmierci.

Poniedziałek 15 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Czesława, Mariannę, Antoniego Oleksiak oraz Hannę Szprada

3) Za + Pawła Wójcika w 5 r.śm.

18.00) 1) Za + Zofię Gęsicką w 20 r.śm., Antoniego Gęsickiego.

2) Za + Stanisława Misior, Stanisława Waśniewskiego.

Wtorek 16 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Wandę Kalinowską (int. pogrzebowa)

3) Za + Andrzeja Kusia (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Zofię i Mieczysława Cichowskich (int. imieninowa Zofii)

2) Za + Krystynę, Stanisławę oraz Albina Brzezickich, Genowefę i Stanisława Kowalskich.

Środa 17 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

3) Za + Jacka Wyzińskiego w 17 r.śm.

18.00) 1) Za + Jerzego Pawlaka w 7 r.śm., r-ców Martę i Jana oraz siostrę Barbarę Pawlaków.

2) Za + Krystynę i Eugeniusza Rzeczkowskich w 1 r.śm., Krystyny oraz w 12 r.śm., Eugeniusza.

Czwartek 18 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Krystynę Rzeczkowską (int. pogrzebowa)

3) Za + Irenę Rutkowską (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Jarosława Koncewicza w 4 r.śm.

2) Za + Sabinę, Jana, Zbigniewa, Ewę Tyszka oraz Helenę, Wiktora, Jana i Roberta Woler.

Piątek 19 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Zbigniewa Adamczuka (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Mariana Jakubiaka (int. pogrzebowa)

2) Za + Apolonię, Apolinarego, Wojciecha, Franciszka, Krzysia, Adasia oraz Mariana Traczyka.

Sobota 20 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Mirosława Fedor (int. pogrzebowa)

3) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

18.00) Intencja błagalna. Z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów.

Niedziela 21 maja 

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Czesława Modzelewskiego w 30 r.śm., oraz zmarłych z rodziny Modzelewskich.

9.00) Za + Aleksandra Szarlaka, r-ców Mariannę i Jana Zaręmbskich w 38 r.śm., Aleksandra.

10.30) Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego (klasy IV)

12.00) Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego (klasy V)

15.00) Za + Krzysztofa Pokorskiego.

18.00) Za + R-ców Krystynę i Tadeusza Dobrzyńskich, r-ców Mariannę i Feliksa Morawskich.

Poniedziałek 22 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Zbigniewa Szymańczyka (int. pogrzebowa)

3) Za + Adama i Ludwika Chodkowskich w 22 r.śm., Adama

18.00) 1) Za + Stanisławę Spodobalską (int. pogrzebowa)

2) Za + Andrzeja Żbikowskiego w 26 r.śm.

Wtorek 23 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Zenobię i Władysława Cyranowskich.

3) Za + Serafinę Grochalską (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Iwonę Ptaszkiewicz (int. imieninowa)

2) Za + Zofię Koniczuk w 20 r.śm.

Środa 24 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Marka Reszkę (int. pogrzebowa)

3) Za + Roberta Rembowskiego (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Mariana Strusa w 2 r.śm.

2) Za + Męża Jana Kuczyńskiego w 29 r.śm.

Czwartek 25 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

3) Za + Henryka Książka (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Teresę Pakuszewską (int. pogrzebowa)

2) Za + Genowefę, Aleksandra i Franciszka Krasnowskich oraz Mieczysława Starościka.

Piątek 26 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Stanisława Jabłonowskiego w 3 r.śm.

3) Za + Karola Bartołda.

18.00) 1) Za + Władysława, Antoninę, Janinę Krysińskich

2) Za + Krystynę Misior.

Sobota 27 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Romana Walęciaka (int. pogrzebowa)

3) Za + Karola Bartołda (int. pogrzebowa)

17.00) Ślub

18.00) Za + Leona Milewskiego w 8 r.śm.

Niedziela 28 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + R-ców Jadwigę i Janusza Zbyszyńskich.

9.00) Za + Annę i Tadeusza Szpalerskich w 24 r.śm., Anny.

10.30) Za + Dionizego, Mariannę, Benedykta, Ireneusza Szarlak.

12.00) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Janiny z okazji 70 – tych urodzin oraz Męża i całej rodziny.

15.00) Za + Danutę Wolert (int. z okazji Dnia Matki)

18.00) Za + Józefa Walczewskiego w 23 r.śm., oraz Tadeusza Polaka w 21 r.śm.

Poniedziałek 29 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Waldemara Kozłowskiego (int. pogrzebowa)

3) Za + Romana Tadrzaka w 2 r.śm.

18.00) 1) Za + Mariannę i Zenobiusza Pikus w 1 r.śm., Marianny.

2) Za + Wiesławę i Edmunda Królickich.

Wtorek 30 maja

7.00) 1) Za + Eufemię Żbikowską (int. gregoriańska)

2) Za + Hannę Deniusz (int. pogrzebowa)

3) Za + Zygmunta Kukucia w 26 r.śm.

18.00) 1) Za + Jerzego Ostrowskiego (int. pogrzebowa)

2) Za + Małgorzatę Krupińską w 9 r.śm.

Środa 31 maja

7.00) 1) Za + Reginę Krzywnicką (int. pogrzebowa)

2) Za + Krystynę Rzeczkowską (int. pogrzebowa)

3) Za + Andrzeja Kusia (int. pogrzebowa)

18.00) 1) Za + Danutę Szczepańską (int. pogrzebowa)

2) Intencja dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo dla Urszuli, Andrzeja i całej rodziny.


Parafia na Facebook