Intencje mszalne

Niedziela 8 lipca

7.00) Za + Janinę Sędziecką w 4 r. śm.

9.00) Za + Bożenę Fijałkowską, Bonifacego, Zenona Tadrzak.

10.30) Za + Karola Betlińskiego w 21 r. śm., oraz Stanisławę Betlińską w 5 r. śm.

12.00) Za + Piotra Adama Badydę w 7 r. śm.

20.00) Za + Jana, Krzysztofa, Janinę Dublickich oraz Halinę Ostaszewską.

Poniedziałek 9 lipca

7.00) Za + Jadwigę Rutkowską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Intencja dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie, Boże bł., dla Cecylii Szarlak z okazji 101 rocznicy urodzin.

Wtorek 10 lipca

7.00) Za + Jadwigę Szczypińską

18.00) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

Środa 11 lipca

7.00) Za + Włodzimierza Chojnowskiego w 20 r. śm., oraz Mieczysława Chojnowskiego.

18.00) Za + Stanisława Mochol.

Czwartek 12 lipca

7.00) Za + Honoratę, Konstantego, Stanisława, Zygmunta Wasiak.

18.00) Za + Teklę i Zygmunta Zygnerskich oraz za ich r-ców i rodzeństwo.

Piątek 13 lipca

7.00) Za + R-ców Barbarę i Henryka Murawskich, d-ków Janinę i Kazimierza Czajkowskich w 12 r. śm., Janiny oraz za zmarłych z rodziny Szczepańskich i Galińskich.

18.00) Za + Męża Romana Betlińskiego w 8 r. śm.

Sobota 14 lipca

7.00) Za + Stanisław Jankowski w 30 r. śm.

7.30) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

16.00) Ślub

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 15 lipca

7.00) Za + Stanisławę i Feliksa Chmielewskich

9.00) Za + Agnieszkę i Kazimierza Żurek

10.30) Za + Krzysztofa Strzałkowskiego w 3 r. śm

12.00) Za + Halinę i Franciszka Nagiel

20.00) Za + Bogusławę i Jana Dąbrowskich

Poniedziałek 16 lipca

7.00) Za + R-ców Hannę i Mariana Muzińskich w 3 r. śm., Hanny oraz w 13 r. śm., Mariana

7.30) Za + Czesławę i Jana Trawińskich oraz Janinę i Władysława Trawińskich

18.00) Za + Michała Zadrożnego w 8 r. śm

Wtorek 17 lipca

7.00) Za + Zbigniewa Klonowskiego w 16 r. śm., oraz d-ków Klonowskich i Wiśniewskich.

18.00) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., dla Jana i Anieli Gotlibowskich z okazji 42 r. ślubu oraz ich dzieci Joanny, Eweliny i Tomasza.

Środa 18 lipca

7.00) Za + Barbarę Żbikowską w 1 r. śm.

18.00) Za + R-ców Lucynę i Janusza Głuszniewskich oraz brata Dariusza w 2 r. śm

Czwartek 19 lipca

7.00) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Marię i Ewę Gonta w 23 r. śm., oraz Jerzego Gontę.

Piątek 20 lipca

7.00) Za + Hannę Szczepańską

18.00) Ślub

Sobota 21 lipca

7.00) Za + Leszka Achcińskiego

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 22 lipca

7.00) Za + R-ców Władysławę i Leonarda Milewskich, ciocię Mariannę Purzycką

9.00) Za + Karola Bartołda

10.30) Za + Teresę w 12 r. śm., i Stanisława Ulatowskich, Bronisławę i Kazimierę Gadomskie oraz Apolonię Burdyńską.

12.00) Za + Irenę Trzeciak w 7 r. śm. (int. od dzieci)

20.00) Za + Helenę, Zygmunta i Krzysztofa Wiklińskich oraz Wandę i Wiktora Struszkowskich.

Poniedziałek 23 lipca

7.00) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Kaziemierę Napiórkowską, r-ców Władysławę i Wacława Napiórkowskich

Wtorek 24 lipca

7.00) Za + Ryszarda Kraskę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Marcina Michałowskiego

Środa 25 lipca

7.00) Za + Annę, Barbarę, Ryszarda Grzelak

18.00) Za + R-ców Czesławę i Stefana Jastrzębowskich

Czwartek 26 lipca

7.00) Za + Annę i Halinę Rzeczkowskie

18.00) Za + R-ców Janinę i Stanisława Boniakowskich

Piątek 27 lipca

7.00) Za + Hannę Konicer (int. imieninowa od przyjaciół)

18.00) Za + Stefanię Mosakowską w 30 r. śm.

Sobota 28 lipca

7.00) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Bogusława Kiłkiewicza

Niedziela 29 lipca

7.00) Za + Zofię Krysiak w 1 r. śm

9.00) Za + R-ców Czesławę i Stanisława Mozalów

10.30) Za + Męża Andrzeja Noremberga w 5 r. śm., zmarłych z rodziny Norembergów, d-ków Keczmerskich i Prusaków.

12.00) Z prośbą o zdrowie Boże bł. dla Małgorzaty i Bogdana Górskich z okazji 20 r. ślubu.

20.00) Za + R-ców Stanisławę i Kazimierza Gąsiorowskich.

Poniedziałek 30 lipca

7.00) Za + Ryszarda Kraskę (int. od Krzysztofa i Barbary Gładyszów)

18.00) Za + R-ców Stanisławę i Zenona Lewandowskich.

Wtorek 31 lipca

7.00) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Mieczysława Rudnickiego (int. od uczest. pogrzebu)

Środa 1 sierpnia

7.00) Za +Ryszarda Sadowskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Stefana i Cecylię Kiwit

Czwartek 2 sierpnia

7.00) Za + R-ców Kazimierę i Juliana Kłobuszewskich

18.00) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., dla Irminy i Ryszarda Milewskich oraz całej rodziny z okazji 25 r. ślubu.

Piątek 3 sierpnia

7.00) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Antoniego Gęsickiego w 50 r. śm

Sobota 4 sierpnia

7.00) Za + Wandę Gołębiowską (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Kazimierza Słomkowskiego (int. od uczest. pogrzebu)

Niedziela 5 sierpnia

7.00) Za + Hieronima Pochmarę oraz córkę Barbarę

9.00) Za + Brata Andrzeja Olszynę w 6 r. śm., oraz zmarłych z rodziny Olszynów.

10.30) Za + Annę i Szymona Rosłanowskich

12.00) Za + R-ców Janinę i Kazimierza Olszewskich, Zbigniewa, Cecylię, Krzysztofa Olszewskich, Wandę i Leszka Małeckich

20.00) Za + Józefę Głódkowską w 15 r. śm., oraz Tadeusza Głódkowskiego w 40 r. śm

Poniedziałek 6 sierpnia

7.00) Za + Weronikę i Tadeusza Kraskowskich

18.00) Za + Zenona Kacprzaka w 12 r. śm.

Wtorek 7 sierpnia

7.00) Za + Jana Kowalskiego w 13 r. śm

18.00) Za + R-ców Irenę i Stefana Góreckich w kolejna r. śm.

Środa 8 sierpnia

7.00) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Męża Tadeusza Tomaszewskiego w 4 r. śm

Czwartek 9 sierpnia

7.00) Za + Ryszarda Kraskę (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + R-ców Władysławę i Stanisława Górskich, całą rodzinę Górskich i Burchalskich.

Piątek 10 sierpnia

7.00) Za + Annę Kaluszkiewicz w 11 r. śm

18.00) Za + Kazimierza Treńdaka w kolejną r. śm

Sobota 11 sierpnia

7.00) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 12 sierpnia

7.00) Za + Kazimierza Cicholskiego w 8 r. śm., za brata, r-ców i tesciów

9.00) Za + Bożenę Fijałkowską, Bronisławę i Ludwika Tadrzak

10.30) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., dla Aliny i Waldemara Dobrogowskich z okazji 40 r. ślubu

12.00) Za + Tatę Bolesława Tyburskiego (int. imieninowa) Wiktorię Tyburską oraz Jana i Jadwigę Żabińskich

20.00) Za + Janinę Dublicką w 4 r. śm., oraz pozostałych zmarłych z tej rodziny.

Poniedziałek 13 sierpnia

7.00) Za + Marię i Józefa Piwowarczyk i ich r-ców oraz Czesławę Lewińską

18.00) Za + Michała Kowalskiego w 1 r. śm

Wtorek 14 sierpnia

7.00) Za + Aleksandrę i Lucjana Jankowskich w kolejną r. śm.

18.00) Intencja dziękczynno – błagalna dla Barbary i Stanisława Dłutowskich. Dziękując Bogu w 40 rocznicę ślubu za przeżyte lata, otrzymane łaski oraz wychowanie i wykształcenie córki Hani. Prosząc o zdrowie, Boże bł., dla całej rodziny.

Środa 15 sierpnia

7.00) Za + Jana w 1 r. śm., Halinę i Andrzeja Kordalewskich

9.00) Za + Męża Mariana Jakubiaka, r-ców Józefa i Aleksandrę Góralczyków

10.30) Za + Siostrę Marię Flis, r-ców Leopolda i Stanisławę Komorowskich.

12.00) Za + Mariannę, Bronisława, Stanisława, Józefa, Teresę Imielskich

16.00) Ślub

20.00) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., dla Sandry z okazji 18 urodzin oraz jej r-ców Iwony i Andrzeja i brata Łukasza

Czwartek 16 sierpnia

7.00) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla wnuczki Dominiki z okazji 18 urodzin

18.00) Za + Stanisławę i Stefana Czarneckich, Zygmunta, Mariana, Karola Czarneckich

Piątek 17 sierpnia

7.00) Za + Zbigniewa Szymańczyka oraz Jana Janowskiego

18.00) Za + Grzegorza Opasińskiego w 5 r. śm

Sobota 18 sierpnia

7.00) Za + R-ców Władysławę i Stefana Ciesielskich

16.00) Ślub

17.00) Ślub

18.00) Ślub

Niedziela 19 sierpnia

7.00) Za + Krystynę Sowińską w 5 r. śm., Stanisława, Jadwigę oraz Zofię Sowińską

9.00) Za + Jana Omiecińskiego w 3 r. śm

10.30) 1) Za + Bolesława Kurowskiego (int. imieninowa)

2) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Marii i Sławomira Rudnickich z okazji 40 r. ślubu.

12.00) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Anny i Mariusza Ślusarczyk z okazji 6 r. ślubu oraz ich synka Kacpra.

20.00) Za + Marię i Mieczysława Tańskich, brata Janusza Tańskiego, Ewę Kuchowicz oraz d-ków Bronisławę i Stefana Bobrów

Poniedziałek 20 sierpnia

7.00) Za + Bolesława Figurskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Edwarda Gałdys w 4 r. śm

Wtorek 21 sierpnia

7.00) Za + Jadwigę Chodup (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + R-ców Genowefę i Józefa Wojciechowskich

Środa 22 sierpnia

7.00) Za + Józefa Poroszewskiego w 38 r. śm., oraz Stanisławę Poroszewską.

18.00) Za + Karola Bartołda

Czwartek 23 sierpnia

7.00) Za + Męża Czesława Kosińskiego w 24 r. śm, teściów Władysława, Anastazję oraz Apolonię Kosik

18.00) Za + Tadeusza Olszewskiego w 9 r. śm

Piątek 24 sierpnia

7.00) Za + Zbigniewa Kowalskiego (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Bożenę Boniakowską w 9 r. śm

Sobota 25 sierpnia

7.00) 1) Za + Ludwika i Adama Chodkowskich, r-ców Mariannę i Edwarda Chodkowskich

2) Za + Jana Wojciechowskiego w 5 r. śm

3) Za + Jana i Mariannę Kiwit

18.00) Za + Stanisławę Spodobalską w 2 r. śm

Niedziela 26 sierpnia

7.00) Za + Sabinę, Anielę, Antoniego Grabowskich

9.00) Za + Karola Bartołda (int. urodzinowa)

10.30) 1) Za + Henryka Granoszka w 3 r. śm

2) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Hanny Czaplickiej z okazji 85 r. urodzin.

12.00) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Bogumiły i Wiesława Skotnickich z okazji 40 rocznicy ślubu

20.00) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla rodziny Salamon, Olszewskich, Wydrzyńskich oraz ich dzieci

Poniedziałek 27 sierpnia

7.00) Za + Jadwigę Chodup (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Stefana i Jadwigę Pątkowskich, Marka Pątkowskiego oraz ich r-ców i rodzeństwo

Wtorek 28 sierpnia

7.00) Za + Piotra Orlińskiego

18.00) Za + Marcina Michałowskiego

Środa 29 sierpnia

7.00) Za + Marię Bednarczyk (int. od uczest. pogrzebu)

18.00) Za + Stefana Nawrockiego w 6 r. śm

Czwartek 30 sierpnia

7.00) 1) Za + Ryszarda Sadowskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej dla Heleny

18.00) 1) Za + Stanisława Żurawskiego w kolejną r. śmierci

2) Za + Ryszarda Poredę (int. od uczest. pogrzebu)

Piątek 31 sierpnia

7.00) 1) Za + Zbigniewa Dobrzyńskiego (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Marię Wichowską (int. od uczest. pogrzebu)

3) Za + Babcię Janinę Marecką

18.00) 1) Za + Patrycję Dusińską (int. od uczest. pogrzebu)

2) Za + Męża Waldemara Jabłońskiego i r-ców Hannę i Stanisława Chrzanowskich

Parafia na Facebook