Akcja Katolicka

Akcja Katolicka w naszej Parafii powstała 21 kwietnia 1996 roku. Prezesem pierwszej kadencji Akcji Katolickiej została p. Anna Nastaszyc. Funkcję asystenta kościelnego pełnił wówczas ks. Adam Przeradzki. Obecnie trwa już piąta kadencja, począwszy od dnia 13 października 2008 roku.

AK

Na dzień dzisiejszy koło nasze liczy 15 osób. Pracami Akcji Katolickiej w naszej Parafii kieruje siedmioosobowy zarząd, który stanowią:

– prezes -p. Bonifacy Żywiecki
– v-ce prezes -p. Henryk Pietras
– sekretarz -p. Hanna Szymańska
– skarbnik -p. Robert Bartold
– członkowie: p. Barbara Grzelczyk, Zofia Konwerska, p. Magdalena Wójcik

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:
– przewodnicząca -p. Maria Romanowska
– członkowie: p. Jolanta Makulska i p. Teresa Morawska.

Obecnie naszym asystentem duchowym jest ksiądz kanonik Jan Dzieniszewski, proboszcz naszej parafii. Zadania statutowe realizujemy w dwóch płaszczyznach: materialnej i duchowej. W zakresie spraw materialnych organizujemy loterie fantowe i kiermasze ciast, pozyskane w ten sposób fundusze przekazujemy na obiady dla dzieci z najbiedniejszych rodzin naszej Parafii. W adwencie przygotowujemy sianko wigilijne. Ofiary z tego tytułu również przekazujemy na dożywianie. Współpracujemy z Bankiem Żywności. Dzięki temu trzynaście rodzin z naszej parafii otrzymuje stałą, comiesięczną pomoc żywnościową.

Członkowie Akcji Katolickiej biorą udział w zbiórkach do puszek. W takich akcjach, jak Dzień Papieski, Pomoc dla chrześcijan na Wschodzie i w innych akcjach, jakie występują w roku liturgicznym.

W zakresie spraw duchowych nasze prace koncentrują się na udziale w oprawach liturgicznych podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, uroczystości odpustowych. Odpowiadamy za przygotowanie ołtarza na uroczystość Bożego Ciała. Zaangażowani jesteśmy w uroczystości rocznicowe, związane ze śmiercią Sługi Bożego Jana Pawła II. Organizujemy wyjazdy pielgrzymkowe do różnych sanktuariów naszej Diecezji, jak i poza nią.

Warto jeszcze wspomnieć, że w naszej Parafii istnieje biblioteka, która liczy ponad tysiąc tomów. Korzystają z niej zarówno dorośli, jak i młodzież oraz dzieci. Członkowie Akcji Katolickiej uczestniczą zawsze w różnych sympozjach, organizowanych przez Diecezjalny Zarząd naszej organizacji.

Parafia na Facebook