Ks. bp. Mirosław Milewski

MirosławMilewskiBiskup Mirosław Milewski Biskup pomocniczy

Ks. biskup pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i 15 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Przez wszystko do mnie przemawiałeś – Panie – słowo podziękowania Księdza Biskupa wygłoszone podczas prymicji w naszej parafii dnia 06 marca 2016 o godz. 12.00

Ks. bp Mirosław Milewski prowadził w naszej parafii rekolekcje wielkopostne wtedy jeszcze jako kanclerz kurii diecezji płockiej. Wielokrotnie przewodniczył Mszy Świętej Rezurekcyjnej i Pasterce.

Tuż po nominacji na biskupa pomocniczego odwiedził naszą parafię chcąc się podzielić tą radosną nowiną. Jednym z najważniejszych wydarzeń z życia naszej parafii niewątpliwie będzie prymicja biskupia, która miała miejsce 6 marca 2016 o godz. 12.00.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar powołania biskupiego z naszej parafii i bardzo dumni z tego powodu. Nie zapominajmy o ks. bp Mirosławie w naszych modlitwach niech dobry Bóg błogosławi mu w trudzie biskupiej posługi w naszej diecezji.

Parafia na Facebook