Bractwo Bożego Miłosierdzia

 

a57fbbb9b12110dc282bb5c4dbf2550b

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300).

Słowa świętej Faustyny Kowalskiej o Miłosierdziu Bożym musimy na nowo odkryć w Roku Miłosierdzia. W naszej parafii 8 grudnia 2015 powstało Bractwo Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej. Przez codzienną modlitwę koronki do Miłosierdzia Bożego w swoich mieszkaniach i domach pragniemy wypraszać dar miłosierdzia dla siebie i całego świata. W bulli „Misericordiae Vultus” papież Franciszek napisał: ,,Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec”. Opiekunem duchowym bractwa jest ks. Dawid Mazurowski.

Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia” (Dz. 1520).

Bractwo Miłosierdzia Bożego świętej Faustyny Kowalskiej wypełnia cztery warunki:

· 22 każdego dnia miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament

· codziennie rozważamy jedną stacje drogi krzyżowej.

· codziennie odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

· raz w miesiącu idziemy do spowiedzi.

Intencja do modlitwy na luty: Modlimy się za chorych i samotnych w podeszłym wieku.

Intencja do modlitwy na marzec: Modlimy się za prześladowanych chrześcijan.

Intencja do modlitwy na kwiecień: Modlimy się o Miłosierdzie Boże dla grzeszników.

Intencja do modlitwy na maj: Modlimy się za dzieci.

Intencja do modlitwy na czerwiec: Modlimy się o powołania do kapłaństwa i życia duchowego.

Intencja do modlitwy na lipiec: Modlimy się o światło i siły dla papieża Franciszka.

Intencja do modlitwy na sierpień: Modlimy się za ludzi zniewolonych nałogami.

Intencja do modlitwy na wrzesień: Modlimy się za ojczyznę i sprawujących władzę.

Intencja do modlitwy na październik: Modlimy się za rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Intencja do modlitwy na listopad: Modlimy się za zmarłych.

Parafia na Facebook