Bractwo Bożego Miłosierdzia

a57fbbb9b12110dc282bb5c4dbf2550b

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300).

Słowa świętej Faustyny Kowalskiej o Miłosierdziu Bożym musimy na nowo odkryć w Roku Miłosierdzia. W naszej parafii 8 grudnia 2015 powstało Bractwo Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej. Przez codzienną modlitwę koronki do Miłosierdzia Bożego w swoich mieszkaniach i domach pragniemy wypraszać dar miłosierdzia dla siebie i całego świata. W bulli „Misericordiae Vultus” papież Franciszek napisał: ,,Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec”. Opiekunem duchowym bractwa jest ks. Damian Jabłoński.

Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia” (Dz. 1520).

Bractwo Miłosierdzia Bożego świętej Faustyny Kowalskiej wypełnia trzy warunki:

· codziennie rozważamy jedną stacje drogi krzyżowej.

· codziennie odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

· raz w miesiącu idziemy do spowiedzi.

Intencja do modlitwy na wrzesień: Modlimy się za Ojczyznę.

Intencja do modlitwy na październik: Modlimy się za misję święte.

Intencja do modlitwy na listopad: Modlimy się za zmarłych.

22 każdego miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament. 

Parafia na Facebook