Kontakt

Kontakt z duszpasterzami:


ks. prob. kan. Jan Dzieniszewski
tel. 023 672 22 36
e-mail: dzieni1234@wp.pl

ks. mgr Marcin Lipiński
e-mail: marcin.lipinski@diecezjaplocka.pl

ks. mgr Jerzy Jakubowski

ks. mgr Damian Jabłoński
e-mail: damian.j0@op.pl


Pracownicy Parafii:

Organista – Robert Bartołd 502 171 990

Kościelny – Mieczysław Karpiński 608 118 582


Konto Parafialne:

PBK S.A. O/Ciechanów
nr 90 1240 5282 1111 0000 4894 5525

Parafia na Facebook