Kontakt

Kontakt z duszpasterzami:

Tel. 023 672 22 36

e-mail: franciszekciech@gmail.com

Tel. 501-277-239

PROBOSZCZ

ks. mgr Andrzej Bytner

Tel. 023 672 22 36

ks. Dawid Mazurowski

e-mail: dawid.mazurowski@gmail.com

ks. Arkadiusz Sikorski

e-mail: x.as.kontakt@wp.pl


Pracownicy Parafii:

Organista – Robert Bartołd – Tel. 502-171-990

Kościelny – Piotr Jaskulski – Tel. 453-414-366


Konto Parafialne:

Bank PKO S.A. O/Ciechanów
nr 90 1240 5282 1111 0000 4894 5525

Parafia na Facebook