Duszpasterze

ks. proboszcz Jan Dzieniszewski

Urodził się 8 września 1953 r. w parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978 r. 5 października 1990 został skierowany przez ówczesnego ordynariusza ks. bpa Zygmunta Kamińskiego do budowy kościoła w nowo powstałej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Dzieło budowy świątyni zostało zakończone po 11 latach w 2004 r.W 1991 r. ksiądz kan. Jan Dzieniszewski został mianowany kapelanem Straży Pożarnej, zaś od 14 listopada 1994 r. pełni funkcję kapelana DPS „Kombatant” w Ciechanowie. Ks. proboszcz w parafii opiekuje się Akcją Katolicką. Od 18 września 2008 r. jest także wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

ks. Damian Jabłoński

Pochodzi z parafii Szreńsk. Urodził się 11 stycznia 1985r. święcenia kapłańskie przyjął w katedrze płockiej w dniu 12 czerwca 2010 roku. Ksiądz Damian pracował w parafiach: Nowe Miasto, Gostynin.

Ks. Damian w parafii ma pod opieką: Ministrantów, Domowy Kościół, Koła Żywego Różańca, Zespół Głos Wołającego na Pustyni, Franciszkański Zakon Świeckich.

ks. Grzegorz Makowski

Pochodzi z Parafii św. Rodziny w Mławie. Urodził się 4 lutego 1991 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2017 r. w płockiej katedrze. Wcześniej pracował w Parafii św. Benedykta w Płocku – Radziwiu.

Ks. Grzegorz w parafii ma pod opieką: Oazę, Zespół Młodzieżowy, Scholę, Domowy Kościół i Szkołę Nowej Ewangelizacji.

Parafia na Facebook