Duszpasterze

ks. prałat Jan Dzieniszewski

Urodził się 8 września 1953 r. w parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978 r. 5 października 1990 został skierowany przez ówczesnego ordynariusza ks. bpa Zygmunta Kamińskiego do budowy kościoła w nowo powstałej parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Dzieło budowy świątyni zostało zakończone po 11 latach w 2004 r.W 1991 r. ksiądz kan. Jan Dzieniszewski został mianowany kapelanem Straży Pożarnej, zaś od 14 listopada 1994 r. pełni funkcję kapelana DPS „Kombatant” w Ciechanowie. Ks. proboszcz w parafii opiekuje się Akcją Katolicką. Od 18 września 2008 r. jest także wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Z dniem 18 kwietnia 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. Jana Dzieniszewskiego Kapelanem Jego Świątobliwości, tym samym nadając mu tytuł „Prałata” 

ks. Dawid Mazurowski

Pochodzi z Parafii pw. św. Józefa w Rościszewie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku. Do tej pracował w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku oraz w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

Ks. Dawid w parafii ma pod opieką: Ministrantów, Franciszkański Zakon Świeckich i Bractwo Bożego Miłosierdzia.

ks. Grzegorz Makowski

Pochodzi z Parafii św. Rodziny w Mławie. Urodził się 4 lutego 1991 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2017 r. w płockiej katedrze. Wcześniej pracował w Parafii św. Benedykta w Płocku – Radziwiu.

Ks. Grzegorz w parafii ma pod opieką: Oazę, Zespół Młodzieżowy „Effatha”, Scholę, Domowy Kościół.

ks. Grzegorz Kaczorowski

Kapłan diecezji płockiej, wyświęcony w 2008 r.

W parafii odpowiada za: Koła Żywego Różańca i Zespół Głos Wołającego na pustyni.

Parafia na Facebook