Duchowa Adopcja! Zaadoptuj Duchowo Bezbronne i zagrożone Dziecko.

Opublikowano 21 marca, 2020 przez Franciszek

Zapraszamy Cię – Zaadoptuj Duchowo Bezbronne i zagrożone Dziecko.

Ocal Mu Życie i zostań obrońcą życia!

 

„Z wdzięcznością myślę o tych wszystkich rodakach, którzy ofiarnie bronią

prawa do życia najbardziej niewinnych i bezbronnych .

Modlę się za naszą Ojczyznę, aby szanowano w niej prawo do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”.

św. Jan Paweł II, Anioł Pański – słowa skierowane do Polaków,

20 października 1996 r.

Istota Duchowej Adopcji polega na współpracy człowieka z Bogiem, Dawcą Życia, w tym, co On sam ustanowił i do czego powołał człowieka. Pierwszoplanowym celem dzieła jest więc ratowanie życia zagrożonego zabiciem jeszcze w łonie matki. Poprzez modlitwę i miłość jaką ogarnia się nienarodzone dziecko i jego rodziców, można wyprosić u Boga łaskę przemiany serc osób, które chcą pozbawić życia swoje dziecko. Dla osób, które dokonały aborcji, podjęcie przyrzeczenia jest jedną z form zadośćuczynienia za popełniony grzech. Duchowa Adopcja to również przypomnienie ludziom jak ważna jest odpowiedzialność za każde poczęte życie i uwrażliwienie ich na jego wartość. Często zapomina się, że nienarodzone dziecko jest również człowiekiem. Świadectwo, które dają przyrzekający, przypomina o godności, którą ma każda osoba od poczęcia do naturalnej śmierci.

Duchową Adopcję może podjąć każdy chrześcijanin w dowolnym wieku. W przypadku dzieci, przyrzeczenie składają one pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy czuwają nad wypełnieniem zobowiązania. Osoba podejmująca przyrzeczenie zobowiązuje się codziennie przez okres dziewięciu miesięcy, a więc czas przebywania dziecka w łonie matki od chwili poczęcia do narodzenia, odmawiać jedną Tajemnicę Różańca oraz modlitwę

„Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”  

Można również podjąć dodatkowe praktyki religijne, którymi mogą być: uczestnictwo we Mszach św., Komunia św., dodatkowe modlitwy, post, pomoc potrzebującym, walka z nałogiem, bądź działalność na rzecz obrony życia. Takie zobowiązania nie są konieczne, jednak jeżeli są podjęte, należy wypełniać je przez czas trwania przyrzeczenia.

Animator Duchowej Adopcji

Teresa Morawska

Ogłoszenie!

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną prosimy osoby zainteresowane podjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego aby w  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w dniu 25 marca 2020 r.,  indywidualnie w swoim domu, złożyły przed Panem Bogiem przyrzeczenie codziennego odmawiania przez okres 9 miesięcy modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka, jednej tajemnicy różańca oraz ewentualnie innych podjętych osobistych zobowiązań w tej intencji.

Parafia na Facebook