Wielki Piątek

Opublikowano 25 marca, 2016 przez Franciszek

W czasie trwającego Triduum Paschalnego, dzisiaj, w Wielki Piątek, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Najświętszej Ofiary – Mszy św., celebruje natomiast „Liturgię na cześć Męki Pańskiej”.

W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół, rozważając Mękę swojego Pana i Oblubieńca, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa rozpiętego na krzyżu i wstawia się za zbawienie całego świata (por. LOOP nr 58).

Najpierw, gdy przewodniczący liturgii, upadnie przed prezbiterium i znajdującym się w nim ołtarzem na twarz, uklękniemy w ciszy i pokorze przed Bożym Majestatem, nie mając nic na usprawiedliwienie naszych grzechów i wszystkich grzechów świata, które doprowadziły do śmierci Chrystusa na Krzyżu.

Następnie słuchać będziemy słowa Bożego, które zaprowadzi nas w duchu pod Jezusowy Krzyż. W wydarzeniu Golgoty będziemy uczestniczyć dzięki relacji bezpośredniego świadka – św. Jana.

Przez Chrystusa, naszego Pośrednika, zanosić będziemy do Boga uroczyste modlitwy, za Kościół, za tych, którzy swymi cierpieniami dopełniają w czasie – Męki Chrystusa, za tych też, którzy nie znają niezmierzonej miłości okazanej nam przez Boga w Jego Synu, wreszcie za cały świat, który Jezus Chrystus przyszedł zbawić.

Następnie zostaniemy wezwani do uczczenia Krzyża, co będzie szczytowym momentem naszej Liturgii. Klękniemy i ze czcią ucałujemy drzewo Krzyża, na którym Syn Boży rozciągnął swoje ręce, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.

Aby w pełni zjednoczyć się z Panem i z misterium Jego męki i śmierci, Jego paschy – karmić się też będziemy Ciałem Pańskim, które zostało wydane za nasze grzechy i jest zadatkiem naszej nieśmiertelności. Komunię św. przyjmiemy w nawie głównej i w nawach bocznych.

Na końcu w uroczystej procesji odniesiemy Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu, gdzie dziękować będziemy za Chrystusową ofiarę złożoną na Krzyżu.

Zapraszamy na Liturgię ku czci Męki Pańskiej na godz. 18.00. Spowiedź pół godziny przed liturgią.

Parafia na Facebook