Vademecum dla narzeczonych

Vademecum260440_dsc_1850_34

dla narzeczonych zawierających ślub

w parafii św. Franciszka z Asyżu

1. Termin ślubu można zarezerwować w kancelarii parafialnej na jeden rok wcześniej.

2. Na zapowiedzi (spisanie protokołu przedślubnego) można dać trzy miesiące przed ślubem.

3. Upoważnionymi do spisania protokołu przedślubnego są księża z parafii narzeczonej i narzeczonego.

4. Proboszcz parafii narzeczonej lub narzeczonego, może upoważnić proboszcza innej parafii (tam gdzie będzie ślub) do spisania protokołu i pobłogosławienia związku. Upoważnienie powinno być na piśmie i uwzględniać także pobłogosławienie związku.

5. Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni przychodzą razem, odświętnie ubrani i przedstawiają następujące dokumenty.

  • Świadectwa z USC do ślubu konkordatowego. Jeżeli ktoś wcześniej zawarł kontrakt cywilny, to przedstawia odpowiedni dokument z USC o jego zawarciu.

  • Świadectwo chrztu, jeżeli jest ochrzczony poza parafią, w której jest spisywany protokół. Świadectwo jest ważne sześć miesięcy. Prosząc o wystawienie świadectwa należy zaznaczyć, że będzie potrzebne do sakramentu małżeństwa.

  • Świadectwo bierzmowania, jeżeli jest bierzmowany poza parafią. Świadectwo jest ważne bezterminowo.

  • Ważne dowody osobiste lub paszporty.

  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego na poziomie szkoły średniej.

  • Wdowy i wdowcy przedstawiają akt zgonu współmałżonka.

  • Jeżeli ktoś uzyskał stwierdzenie nieważności małżeństwa przez sąd kościelny to należy przedstawić w kancelarii prawomocny wyrok sądu.

6. Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni otrzymują prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w ich parafiach.

7. Po wygłoszonych zapowiedziach należy odebrać świadectwo wygłoszonych zapowiedzi (prosimy o odbiór osobisty ze względu na ochronę danych osobowych) i przedstawić je w kancelarii parafialnej, w której będzie ślub.

8. Narzeczeni zostają zobowiązani uczestniczyć razem w „spotkaniach dla narzeczonych”. Otrzymują specjalne indeksy.

9. W drugim tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do kancelarii, aby dopełnić wszelkich formalności: okazać świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, indeksy i wpisy ze spowiedzi. Narzeczeni podają dane świadków (imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania.)

10. Narzeczeni i świadkowie powinni uczestniczyć w liturgii sakramentu małżeństwa w stanie łaski uświęcającej, aby przyjąć podczas Eucharystii Komunię Świętą.

11. Zachęcamy, aby krewni lub znajomi narzeczonych zatroszczyli się o piękno liturgii (czytanie Pisma Świętego, psalm, modlitwę wiernych.)

12. Jeżeli narzeczeni chcą wzbogacić naszą świątynię dekoracją kwiatową, to nie mogą tego czynić na własną rękę. Propozycję i sposób jej wykonania należy ustalić z panem kościelnym. Okazując mu zgodę na dekorację otrzymaną przy spisywaniu protokołu przedślubnego.

13. Kwiaty stanowiące dekorację prezbiterium i ołtarzy narzeczeni pozostawiają po uroczystości w kościele.

14. Do dekoracji nie używamy świec i nie wolno sypać kwiatkami we wnętrzu świątyni.

15. Jeśli narzeczeni wynajmą dywan z firmy dekorującej inny od tego, którym dysponuje parafia, to należy o jego rozwinięciu poinformować kościelnego.

16. Fotograf i kamerzysta, aby móc robić zdjęcia w kościele podczas ślubu, powinni mieć zaświadczenie o ukończonym pozytywnie kursie kościelnym. Zabronione jest „wpinanie” w kościelny wzmacniacz wszelkich urządzeń do rejestru dźwięku.

17. Kilka minut przed Mszą św. fotograf i kamerzysta powinni przedstawić się księdzu w zakrystii i poprosić o wskazania.

18. Apelujemy, aby przestrzegać sakralnego charakteru placu świątynnego. Prosimy, aby nie wystrzeliwać konfetti, które mogą oszpecać świątynię i stwarzają poważny problem porządkowy.

19. Ofiary związane ze ślubem składamy podczas spisywania aktu ślubu.

Parafia na Facebook