Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki.

Opublikowano 8 września, 2018 przez Franciszek

W czwartek, 6 września br. w naszej wspólnocie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – wyjątkowe spotkanie. W naszej parafii gościły relikwie św. Stanisława Kostki, które wędrują po parafiach naszej diecezji w roku św. Stanisława. Bogu niech będą dzięki, że dostąpiliśmy tej łaski, że gościliśmy w naszej parafii wielkiego świętego, który pochodzi z naszej mazowieckiej ziemi – Rostkowa. Dziękujemy już teraz za wszelkie łaski, jakie dostąpiła nasza wspólnota parafialna – w sposób szczególny młodzież i dzieci.

W piątek, 7 września relikwie gościły w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego, gdzie wielu młodych ludzi mogło przeżyć swoje osobiste spotkanie ze świętym. O godzinie 16 Mszą świętą, podczas której w sposób szczególny prosiliśmy o powołania kapłańskie pożegnaliśmy relikwie św. Stanisława i rozpoczęły peregrynację w dekanacie nasielskim.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się żywo w przygotowanie i przebieg oraz możliwość spotkania ze świętym wielu młodym ludziom.

Parafia na Facebook