Kontakt

Kontakt z duszpasterzami:


ks. prał. Jan Dzieniszewski
tel. 023 672 22 36
e-mail: dzieni1234@wp.pl

ks. Paweł Czarnecki

e-mail: pavcar@wp.pl

ks. Dawid Mazurowski

e-mail: dawid.mazurowski@gmail.com

ks. Arkadiusz Sikorski

e-mail: x.as.kontakt@wp.pl


Pracownicy Parafii:

Organista – Robert Bartołd 502 171 990

Kościelny – Mieczysław Karpiński 608 118 582


Konto Parafialne:

PBK S.A. O/Ciechanów
nr 90 1240 5282 1111 0000 4894 5525

Parafia na Facebook