Sakramenty

CHRZEST

Jezus powiedział do Apostołów: „Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

W tygodniu przed wybraną datą chrztu – nie wcześniej – przynosimy do kancelarii parafialnej:

* akt urodzenia dziecka;
* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
Rodzicami chrzestnymi nie mogą być, osoby, które żyją w związkach cywilnych oraz związkach wolnych (konkubinatach)
* zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;
(dostarczamy je w dniu spisania aktu chrztu do kancelarii)
* przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka;
* dowody osobiste;


Sakramentu Chrztu Świętego w naszej Parafii udzielamy w każdą niedzielę o godz. 12.00!

BIERZMOWANIE

Każdy ochrzczony, gdy dorasta, otrzymuje w sakramencie bierzmowania siedem darów Ducha
Świętego (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń boża). W sakramencie bierzmowania chrześcijanin zostaje powołany do odpowiedzialności za Kościół i za innych ludzi. Jest powołany do apostolstwa i odważnego wyznawania Chrystusa swoim życiem. Dlatego też bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

Przy zgłoszeniu wymagane są następujące dokumenty:

  • metryka chrztu /do wglądu/

  • opinia wydana przez katechetę potwierdzająca przygotowanie do przyjęcia bierzmowania oraz spełnianie odpowiednich kwalifikacji moralnych wymaganych od kandydatów do bierzmowania;

  • potwierdzenie przystąpienia do sakramentu pokuty przed bierzmowaniem;

Świadkiem Bierzmowania może być rodzic lub chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.


MAŁŻEŃSTWO

Sakrament małżeństwa jest szczególnym sakramentem – jeśli pozostałych udzielają kapłani, to sakramentu małżeństwa udzielają sobie małżonkowie wzajemnie.


Sakrament małżeństwa symbolizuje nieprzemijająca miłość Chrystusa do Kościoła. Ta nierozerwalność małżeństwa jest tak ważna, że Jezus wyniósł ją do godności sakramentu. Oto kobieta i mężczyzna wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej i przyrzekając sobie miłość, wierność i to, że się nie opuszczą aż do śmierci, sami sprawują sakrament – widzialny znak Bożej obecności. Kapłan jest tylko – i aż – świadkiem tego sakramentu. Wypowiada słowa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.


Małżeństwo sakramentalne jest czymś więcej niż czysto ludzką umową i przyrzeczeniem wzajemnej miłości – zobowiązuje do wierności obietnicy. „Co więc Bóg złączył — poucza Jezus Chrystus – niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).


Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni umawiają się z dowolnym kapłanem (zakładka kontakt) na spisanie protokołu przedślubnego
i przynoszą ze sobą:

  1. Dowody osobiste,

  2. Metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),

  3. Zaświadczenie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego.

  4. Świadectwo bierzmowania jeśli bierzmowanie odbyło się poza własną parafią.

  5. Indeks ukończenia katechizacji,

  6. Świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego.

Parafia na Facebook