Ruch Światło-Życie

Wspólnota młodzieżowa Ruchu Światło-Życie gromadzi w tej chwili młodzież gimnazjalną, licealną. Praca formacyjna polega na pracy indywidualnej, pracy w małych kilkuosobowych grupach, oraz spotkaniach całej wspólnoty na modlitwie, ale też i na zabawie. W okresie wakacji nasza wspólnota nie ma spotkań, ponieważ jest to czas przeżywanie rekolekcji letnich.

ruchswiatlozycie2

Treść naszej pracy skupia się na trzystopniowym przygotowaniu do posługi w Kościele i świecie. Począwszy od osobistego i wspólnotowego studiowania Pisma Świętego oraz dzielenia się we wspólnocie Słowem Bożym, poprzez staranne poznawanie liturgii, uczenie się aktywnego i świadomego uczestnictwa w Eucharystii, aż do odnajdywania własnego miejsca posługi we wspólnocie Kościoła.

Zgodnie z naszym charyzmatem staramy się by Światło Ewangelii przenikało nasze życie. W sposób szczególny uczymy się tego podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych. W ciągu roku organizujemy też krótkie wyjazdy tzw. Oazy Modlitwy, zwykle we współpracy z innymi wspólnotami. Wyjazdy te mają charakter otwarty, staramy się zapraszać na nie wszystkich pragnących pogłębić swoją relację z Panem Bogiem.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 roku. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 -27 II 1987).

Spotykamy się w piątek o 18:30 w sali duszpasterskiej w kościele. Serdecznie zapraszamy młodzież z gimnazjum i liceum do naszej grupy. Opiekę duchową nad oazą prowadzi ks. Grzegorz Makowski.

Parafia na Facebook