Ministranci

Spośród wielu grup istniejących od początku istnienia naszej Parafii na szczególną uwagę zasługują ministranci, ponieważ to oni stoją najbliżej ołtarza, służąc samemu Bogu. Posługa ministranta jest k,Mzc1ODE0MzgsMzYyMjcx,f,8_3043_ministrant bardzo ważną czynnością liturgiczną. Obecność ministranta przy ołtarzu nadaje sprawowanym obrzędom bardziej uroczysty charakter. Ministrant jest przedstawicielem zgromadzonego Ludu Bożego i najbliższym współpracownikiem celebransa. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego stwierdza, że w czasie Eucharystii dobrze aby kapłanowi asystował przynajmniej jeden ministrant. O ważności posługi przy ołtarzu świadczą także świadectwa wielu kapłanów, którzy we wspólnocie ministranckiej odkrywali swoje powołanie, a służba przy ołtarzu była dla nich pierwszym etapem służby Kościołowi.

Grupa ministrantów przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie działa od początku istnienia Parafii. Należą do niej chłopcy ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich jak również studenci. Celem grupy jest wychowanie liturgiczne i ludzkie młodych ludzi.

W tym celu spotykamy się na zbiórkach, które odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00. Uroczysta asysta Mszy św. jest przygotowywana przez ministrantów w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W każdy pierwszy piątek miesiąca są zbierane ofiary na potrzeby ministrantów. Dzięki temu wsparciu uczestniczą w wyjazdach – w trakcie roku szkolnego i w wakacyjnych.

W naszej Parafii jest ponad 50 ministrantów. Ich duchowym opiekunem jest ks. Dawid Mazurowski.

 

Parafia na Facebook