Bractwo Bożego Miłosierdzia

a57fbbb9b12110dc282bb5c4dbf2550b

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. 300).

Słowa świętej Faustyny Kowalskiej o Miłosierdziu Bożym musimy na nowo odkryć w Roku Miłosierdzia. W naszej parafii 8 grudnia 2015 powstało Bractwo Miłosierdzia Bożego św. Faustyny Kowalskiej. Przez codzienną modlitwę koronki do Miłosierdzia Bożego w swoich mieszkaniach i domach pragniemy wypraszać dar miłosierdzia dla siebie i całego świata. W bulli „Misericordiae Vultus” papież Franciszek napisał: ,,Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec”. Opiekunem duchowym bractwa jest ks. Dawid Mazurowski.

Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia” (Dz. 1520).

Bractwo Miłosierdzia Bożego świętej Faustyny Kowalskiej wypełnia cztery warunki:

· 22 każdego dnia miesiąca adorujemy Najświętszy Sakrament

· codziennie rozważamy jedną stacje drogi krzyżowej.

· codziennie odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego.

· raz w miesiącu idziemy do spowiedzi.

Intencja do modlitwy na grudzień 2021:       XV Modlimy się o pokój na granicy z Białorusią.

Intencja do modlitwy na styczeń 2022:         I Modlimy się o ustanie pandemii koronawirusa.

Intencja do modlitwy na luty 2022:              II Modlimy się pociechę dla pogrążonych w smutku i depresji.

Intencja do modlitwy na marzec 2022:         III Modlimy się za kapłanów i wiernych z naszej parafii.

Intencja do modlitwy na kwiecień 2022:       IV Modlimy się za błądzących i uwikłanych w zło.

Intencja do modlitwy na maj 2022:               V Modlimy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów.

Intencja do modlitwy na czerwiec 2022:       VI Modlimy się za młodych rozpoznających swoją drogę powołania.

Intencja do modlitwy na lipiec 2022:             VII Modlimy się za członków bractwa BM i opiekunów duchowych.

Intencja do modlitwy na sierpień 2022:          VIII Modlimy się za nasze rodziny.

Intencja do modlitwy na wrzesień 2022:       IX Modlimy się za naszą Ojczyznę.

Intencja do modlitwy na październik 2022:  X Modlimy się za misjonarzy.

Intencja do modlitwy na listopad 2022:        XI Modlimy się za zmarłych.

Parafia na Facebook