Wpisy oznaczone jako ‘’

NOTA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

 • Przez Franciszek
 • 2 kwietnia 2020

  JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ NOTA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2. 1. Oblicza lęku „Na naszych placach, ulicach i […]

Czytaj dalej

ZAMYŚLENIE WIELKOPOSTNE

 • Przez Franciszek
 • 1 kwietnia 2020

ZAMYŚLENIE WIELKOPOSTNE Drodzy Parafianie! W dniach od 2 do 4 kwietnia 2020 r. w naszej parafii miały odbyć się rekolekcje wielkopostne, z wiadomych racji jest to niemożliwe. Zapewne wiele osób w tych dniach będzie duchowo łączyć się z naszą parafią. Nie możemy spotkać się w naszej świątyni, choć Msze Święte zamówione w tym czasie zostaną odprawione zgodnie z wolą ofiarodawców. Stąd pragniemy chociaż w symboliczny sposób zaakcentować te rekolekcyjne dni, w formie zamyślenia wielkopostnego na naszym parafialnym facebooku. Nie będzie zbyt wiele słów, a będzie za to czas na medytację i adorację. Jeśli tylko możecie bądźcie z nami! Spróbujcie również […]

Czytaj dalej

WAŻNE! ZAKTUALIZOWANE ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO

 • Przez Franciszek
 • 27 marca 2020

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W CZASIE STANU EPIDEMII (ZAKTUALIZOWANE DNIA 26 MARCA 2020 ROKU)   Mając na uwadze Dekrety Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów «W czasie COVID-19» z dnia 19 marca 2020 roku i «W czasie COVID-19 (II)» z dnia 25 marca 2020 roku, „Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku oraz biorąc pod uwagę „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. poz. 522) i „Komunikat […]

Czytaj dalej

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

 • Przez Franciszek
 • 26 marca 2020

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W  NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)   Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i […]

Czytaj dalej

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ?

 • Przez Franciszek
 • 26 marca 2020

JAK PRZYJMOWAĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ? Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).   W czasie transmisji Mszy św. Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok […]

Czytaj dalej

ŻAL DOSKONAŁY W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

 • Przez Franciszek
 • 26 marca 2020

Żal doskonały w czasie pandemii koronawirusa Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452). Jak wzbudzić akt żalu doskonałego? W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania […]

Czytaj dalej

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ.

 • Przez Franciszek
 • 26 marca 2020

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII 20.03.2020 r.   PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść. Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona […]

Czytaj dalej

WAŻNE! KONIECZNIE PROSIMY O LEKTURĘ!

 • Przez Franciszek
 • 24 marca 2020

ZARZĄDZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO W SPRAWIE SPRAWOWANIA CZYNNOŚCI LITURGICZNYCH W CZASIE STANU EPIDEMII.   Mając na uwadze Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „W czasie COVID-19” z dnia 19 marca 2020 roku oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z dnia 21 marca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję moim Drogim Kapłanom i Wiernym kolejne zarządzenia na czas stanu epidemii. Powinna nami w tych dniach kierować troska o zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przez zakażeniem nim wiernych, ale także broniąc od infekcji kapłanów – szafarzy sakramentów świętych. W […]

Czytaj dalej

Duchowa Adopcja! Zaadoptuj Duchowo Bezbronne i zagrożone Dziecko.

 • Przez Franciszek
 • 21 marca 2020

Zapraszamy Cię – Zaadoptuj Duchowo Bezbronne i zagrożone Dziecko. Ocal Mu Życie i zostań obrońcą życia!   „Z wdzięcznością myślę o tych wszystkich rodakach, którzy ofiarnie bronią prawa do życia najbardziej niewinnych i bezbronnych . Modlę się za naszą Ojczyznę, aby szanowano w niej prawo do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”. św. Jan Paweł II, Anioł Pański – słowa skierowane do Polaków, 20 października 1996 r. Istota Duchowej Adopcji polega na współpracy człowieka z Bogiem, Dawcą Życia, w tym, co On sam ustanowił i do czego powołał człowieka. Pierwszoplanowym celem dzieła jest więc ratowanie życia zagrożonego zabiciem jeszcze […]

Czytaj dalej

WAŻNE! DOTYCZY FUNKCJONOWANIA NASZEJ PARAFII.

 • Przez Franciszek
 • 18 marca 2020

1. Kancelaria parafialna funkcjonuje w trybie pilnym w przypadkach: Zgłoszenia wyjazdu do chorego. Zgłoszenia pogrzebu. Odbioru niezbędnych dokumentów kościelnych.  2. Wyjaśnienia dotyczące ślubów i chrztów, które mają odbyć się w najbliższych terminach prosimy dokonywać telefonicznie.  3. Sakrament Chrztu św. zgodnie z wytycznymi Biskupa Płockiego udzielany jest jedynie w przypadku zagrożenia życia. 4. Pilne intencje mszalne można zamawiać w zakrystii przed lub po Mszach świętych. 5. Zamówione intencje Mszy św. odprawiane są według naszego parafialnego porządku nabożeństw. Zgodnie z zaleceniami prosimy, aby byli na nich tylko te osoby, które intencję zamawiały. Choć i tych prosimy, aby w miarę możliwości pozostali w […]

Czytaj dalej
Parafia na Facebook