Rodzina – projekt ogólnomiejski do budżetu obywatelskiego Ciechanowa na 2017r.

Opublikowano 13 września, 2016 przez Franciszek

W dniach 6-30 września w Ciechanowie trwa głosowanie na projekty obywatelskie.

link do głosowania: https://bo.umciechanow.pl/glosowanie/zaglosuj

Można też głosować w Urzędzie Miasta, na basenie oraz w szkołach w jeden wybrany dzień.

Rodzina – ogólnomiejski projekt obywatelski do budżetu na 2017r.

Celem głównym realizacji projektu jest wzmocnienie dialogu w rodzinie oraz silnej podstawy do promowania prawidłowych więzi rodzinnych, jako formy budowania rodziny i jednocześnie zapobiegania uzależnieniom. Projekt promuje dobre wzorce w zakresie pełnienia zadań rodzicielskich, angażowaniu rodziców w proces edukacyjny dzieci, łączenia obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym i odpoczynkiem.

Projekt zawiera 8 działań: zajęcia dla ojców, matek i dzieci, program wzmacniania rodzin dla całej rodziny, zajęcia sportowe z nordic walking i gimnastyki, rajdy historyczne pieszo-rowerowe, edukację kulinarną w zakresie zdrowego odżywiania oraz edukację finansową dla małżeństw w roku 2017.

Projekt RODZINA – wzmacnia wartości rodzinne, integruje rodzinę wokół najważniejszych spraw i stwarza okazję na rozwijanie relacji wewnątrz rodziny.

Zapraszam do głosowania

RODZINA – projekt do budżetu obywatelskiego na rok 2017

1. Dziesięć dwudniowych warsztatów edukacyjnych „7 Sekretów Efektywnych Ojców”.W ramach zajęć (do 20 uczestników na każdym warsztacie, dla ojców rodzin zamieszkujących poszczególne osiedla miasta, w tym ojców z rodzin zastępczych oraz ojców rodzin wspieranych przez pomoc społeczną.) ojcowie poznają 7 obszarów, w których mogą zwiększyć swoje kompetencje i być bardziej zaangażowanymi i odpowiedzialnymi ojcami dając dzięki temu wsparcie swoim dzieciom i żonom. Ojcowie wyjdą z gotowym tato-planem do realizacji w życiu. Dzięki warsztatom ojcowie będą wiedzieć jaki mają wpływ na swoje dzieci i że ich obecność jest dla nich bardzo ważna.

2. Warsztaty edukacyjne dla mam to cztery kursy po pięć modułów 3 godz., na każdym do 10 osób. Charakter zajęć jest warsztatowy, aby jak najwięcej doświadczyć ,ćwiczyć a mniej teoretyzować. Celem jest wzmocnienie matek w pełnionych przez nie rolach poprzez edukację w tematach komunikacji bezpośredniej, asertywności, emocji, prezentowania siebie, odkrywania silnych stron i zasobów. Warsztat jest dla matek, które teraz chcą coś zrobić coś dla siebie by dla innych, swoich bliskich być szczęśliwymi osobami Warsztaty uruchamiają profilaktykę uzależnień z nawału obowiązków, profilaktyka przed rozpadem rodziny.

3. Warsztaty artystyczne dla dzieci z możliwością uczestniczenia rodziców. Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności pozawerbalnej komunikacji, ukazanie różnych możliwości wypowiedzi twórczej, a także pokazanie sposobów na ciekawe spędzanie czasu. Warsztaty skierowane są zarówno do dzieci jaki ich rodziców – wspólna realizacja zadań plastycznych jest okazją do twórczego dialogu, pozwala dowiedzieć się czegoś nowego o sobie nawzajem, a przy tym jest formą wypowiedzi dostępną dla wszystkich, zarówno małych jak i dużych. Spotkania wakacyjne mają być zakończone wernisażem prac plastycznych, co będzie okazją do integracji wszystkich uczestników warsztatów oraz pozwoli na zobaczenie wspólnie efektówich pracy. Zajęcia dają szansę na rozwój twórczości, wyobraźni, wzmacniają się więzi w rodzinach co zapobiega odbieganiu uwagą w kierunku uzależnień.

4. Program Wzmacniania Rodzin Rozwija zdolności wychowawcze rodziców i udoskonala umiejętności interpersonalne nastolatków. Celem jest zapobieganie uzależnieniom picia alkoholu, narkomani i wzmocnienia więzi rodzinnych dzięki właściwej komunikacji, odnoszeniu się do wartości w okresie kryzysu wieku dorastania. Program jest autoryzowany przez Fundację MARATON i jest postrzegany jako jeden z najbardziej skutecznych programów w profilaktyki uzależnień. 2 cykle warsztatów po 7 spotkań 2 godzinnych dla całej rodziny z młodzieżą w wieku 10-14 lat, 10 rodzin na jednym warsztacie.

5. Rodzinne rajdy pieszo-rowerowe- 6 rajdów z przewodnikiem historykiem z Ciechanowa dla 120 uczestników w ramach programu turystyczno-historycznego poznawania małej ojczyzny jakim jest Ciechanów i okolic. Celem rajdów jest poszerzanie dialogu wśród rodzin, integracja, zabawa poprzez konkursy i przy wspólnym posiłku.

6. Zajęcia edukacyjne dla rodzin z Nordic Walking i gimnastyki połączone z praktyką- dwa cykle po 20 treningów do 2 godzin, do 20 osób na treningu, każdy trening zakończony posiłkiem regeneracyjnym, 2 jednodniowe kursy instruktorskie, po jednym na zakończenie każdego cyklu, do 20 osób na kurs, 2 cykle gimnastyki po 20 treningów 1 godzinnych dla 20 osób na treningu. Cele zajęć jest integracja rodzin poprzez wspólna pasję, profilaktyka uzależnień, zapobieganie chorobą cywilizacyjnym, wzmacnianie motywacji, wytrzymałości, upowszechnianie NW wśród rodzin na osiedlach w Ciechanowie jako wdrażanie nawyku zdrowego stylu życia.

7. Rodzinne warsztaty edukacyjno-kulinarne z praktyką „Jak zdrowo się odżywiać?”- 4 warsztaty jednodniowe, w grupie ok. 5-8 rodzin, edukacja profilaktyczno zdrowotna, wykład „Dlaczego chorujemy i jak zadbać o zdrowie?”. Praktyka w układaniu menu na co dzień. Warsztaty mają na celu wprowadzenie zdrowego stylu odżywiania, zapobieganiu zagrożeniom bulimii, anoreksji czy kompulsywnemu objadaniu się. Integracja i wzmacnianie więzi w rodzinach poprzez wspólne zdrowe przygotowywanie posiłków, gotowanie, tworzenie miłej atmosfery przy stole i konsumowanie co wspiera relacje rodzinne i poszerza dialog.

8. Warsztaty edukacji finansowej dla rodzin wg Metody Crown- 4 grupy do 20 osób w grupie np. 10 par małżeńskich. Celem jest nauka zarządzania budżetem domowym, oszczędzania i inwestowania. Wzrost świadomości i i odpowiedzialności za wspólne finanse w domu. Wsparcie więzi rodzinnych poprzez profilaktykę biedy i uzależnień od hazardu, shoppingu.

Kontakt: Robert Kraczkowski, tel. 608538130, mail: polskicoach@gmail.com

Parafia na Facebook