LIST DO PARAFIAN

Opublikowano 8 kwietnia, 2020 przez Franciszek

LIST DO PARAFIAN

Drodzy Parafianie, jako Wasi duszpasterze z potrzeby serca kierujemy do Was niniejszy list. W obecnej sytuacji trudno jest znaleźć słowa, które mogłyby oddać, to co każdy z nas czuje. Poszukaliśmy więc inspiracji w dniach paschalnych. Pragniemy Wam je przybliżyć, zachęcając jednocześnie, abyście jak najlepiej je przeżyli. Choć już od kilku tygodni nie możemy spotykać się w naszej świątyni to wiedzcie, że jesteście nam bardzo bliscy – i tak po ludzku – tęsknimy za Wami! Nie tracąc nadziei na jak najszybsze wyjście ze stanu epidemii, oraz na jak najszybsze spotkanie w naszym parafialnym kościele, prosimy przyjmijcie od nas te kilka słów…

WIELKI CZWARTEK –  WIECZERNIK

         Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? (Łk 22, 11).

Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wezwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety. Nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy zdrowi w chorym świecie. Teraz, gdy jesteśmy na wzburzonym morzu, błagamy cię: „Zbudź się Panie!” (Papież Franciszek).

Tuż przed Paschą Jezus posłał Piotra i Jana, aby znaleźli miejsce do jej spożycia. Tak było ponad dwa tysiące lat temu, a corocznie pamiątka tego wydarzenia celebrowana była w świątyniach, również i w naszej przy Waszym udziale.

Czy podczas tegorocznej Paschy, gdy znaleźliśmy się w nadzwyczajnej sytuacji, nie nadarza się okazja do zatrzymania, o którym mówił Papież Franciszek? Czy pozwolicie, aby Jezus spożył Paschę w Waszym domu? Tak w Waszym domu, i tym stojącym na pięknej działce i w mieszkaniu w bloku. Niezależnie od tego czy mieszkacie sami, czy z rodziną, jeśli Go zaprosicie, to On spożyje Paschę z Wami i wysłucha co macie Mu do powiedzenia!

Może uda się Wam nakryć stół białym obrusem, położyć na nim bochenek chleba, odmówić modlitwę Ojcze nasz i przypomnieć sobie słowa Jezusa: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane, to czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). W tym momencie dobrze byłoby, potrwać w chwili ciszy i zastanowić się nad znaczeniem tych słów, które przecież słyszeliście tak wiele razy podczas Mszy Świętej.

A jeśli będzie ktoś obok Was, może warto wypowiedzieć słowa serdeczności, podziękować za ich obecność i miłość, a jeśli będzie i taka potrzeba, to również słowa przeprosin. Dopiero wówczas z sercem przepełnionym pokojem można będzie podzielić się tym zwykłym chlebem, pamiętając, że ten zwykły chleb podczas Mszy Świętej staje się Ciałem Pańskim!

Drodzy! Jeśli to możliwe, to zorganizujcie tę nietypową Wieczerzę  o godz. 18. 00, czyli w tym samym czasie, gdy w pustym kościele, my księża staniemy przy ołtarzu by sprawować Mszę Wieczerzy Pańskiej, dziękując Bogu za dar kapłaństwa i Eucharystii, dziękując również za każdego z Was!

 

WIELKI PIĄTEK –  GOLGOTA

Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły co się działo, powracały bijąc się w piersi (Łk 23 48).

Przyjąć Jego krzyż, znaczy odnaleźć odwagę, by wziąć w ramiona wszystkie przeciwności obecnego czasu, porzucając na chwilę naszą tęsknotę za wszechmocą i posiadaniem, by uczynić miejsce dla twórczości, którą może wzbudzić jedynie Duch. Oznacza odnaleźć odwagę do otwarcia przestrzeni, gdzie wszyscy mogą się poczuć powołani i zezwolić na nowe formy gościnności, braterstwa i solidarności (Papież Franciszek).

Po zaćmieniu słońca, gdy mrok ogarnął ziemię na Golgocie ukrzyżowano Jezusa. Śmierci tej przypatrywali się zarówno bezduszni oprawcy jak i ci, którzy zrozumieli, co dokonało się na krzyżu. Wielki Piątek to dzień nauki krzyża.

Gdy życie w ostatnich latach upływało nam dość stabilnie, coroczne przeżywanie Wielkiego Piątku odbywało się zapewne w atmosferze zadumy, pokuty i postu, ale być może nie było ono aż tak przejmujące jak obecnie. Sens cierpienia Jezusa jest ten sam, ale tym razem dodatkowej dramaturgii przysparza nam epidemia, która jest realnym zagrożeniem zdrowia i życia każdego z nas.

Tym bardziej w takiej chwili, gdy potrzebujemy umocnienia i pokrzepienia, Wasza nieobecność na Liturgii Męki Pańskiej, może wstrząsnąć Wami bardziej niż kiedykolwiek. Leżenie krzyżem kapłana w pustym kościele, będzie wymowne bardziej niż kiedykolwiek. Adoracja krzyża w kościele, którego oprócz kapłana nikt więcej nie ucałuje, będzie wzruszające bardziej niż kiedykolwiek.

I z takim doświadczeniem trzeba nam się zmierzyć. Pamiętając, że nawet największe nasze osamotnienie nie jest obce Jezusowi, gdyż On sam doświadczył go na krzyżu. Również każdy z nas przyjmując krzyż – jak mówił Papież Franciszek – odnajdzie odwagę do walki z przeciwnościami. A będzie to także czas  otwarcia przestrzeni dla Boga i drugiego człowieka.

Drodzy, jeśli to możliwe ustawcie w swoim domu krzyż na tym samym stole, na którym wczoraj odbywała się w Wieczerza Pańska i podejmijcie adorację. Wymowna będzie cisza, niech potrwa ona nawet przez kilka minut. Przypomnijcie sobie dlaczego i dla kogo Jezus poniósł śmierć na krzyżu? Uczynimy to również my kapłani, w pustym kościele podczas Liturgii Męki Pańskiej o godz. 18. 00. Podczas tej szczególnej lekcji krzyża, będziemy błagali Miłującego Boga, aby pomógł nam wszystkim lepiej zrozumieć sens krzyża.

 

WIGILIA PASCHALNA – PUSTY GRÓB – WIELKANOC

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał” (Łk 24, 5).

Pośród izolacji, w której cierpimy z powodu braku uczuć i spotkań, doświadczając braku wielu rzeczy po raz kolejny posłuchajmy nowiny, która nas zbawia: On zmartwychwstał i nam towarzyszy (Papież Franciszek).

Dopiero po słowach mężczyzn w lśniących szatach, kobiety idące do grobu przypomniały sobie, co Jezus mówił przed śmiercią, że po trzech dniach zmartwychwstanie. To wydarzenie, przejście Chrystusa ze śmierci do życia, dokonuje się podczas Wigilii Paschalnej.

Wielki Piątek nie może trwać w nieskończoność… Także i ten tegoroczny! Przypomina nam o tym Liturgia Wigilii Paschalnej, którą wyróżniają dwa wielkie znaki: ogień symbolizujący światło, którym Jezus rozświetla ciemności naszego życia, oraz woda symbol sakramentu chrztu, który daje nam udział w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Oprócz tych dwóch ważnych znaków, Liturgia Wigilii Paschalnej prowadzi nas również do wielkiego spotkania ze Słowem Pisma Świętego, które jest panoramą  historii zbawienia – od stworzenia, poprzez wybranie i wyzwolenie Izraela, po świadectwa proroków, które są ukierunkowane na Jezusa. Punktem kulminacyjnym tej Liturgii jest moment spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem podczas Eucharystii, gdy pozwala się On dotknąć, dając swoje Ciało na pożywienie. 

Drodzy, jeśli to możliwe przeżyjcie tę Wigilię Paschalną w Waszych domach jak najgodniej i najgłębiej. Zróbcie to w łączności ze swoją parafialną świątynią, która choć będzie pusta, to jednak wypełni się światłem Chrystusa Zmartwychwstałego! Postawcie na stole zapaloną świecę, otwórzcie również Pismo Święte i odczytajcie te fragmenty Starego i Nowego Testamentu, które opisują wydarzenia zbawcze. Podzielcie się z bliskimi świadectwem swojej wiary! Nie wstydźcie się tego! Pamiętajcie wiara nie jest tylko domeną duchowych herosów, ale również i ludzi słabych.

Drodzy, tak wiele w minionych dniach było smutku, ale nie zapominajmy, że chrześcijanie to ludzie nadziei! Przypomnijcie sobie słowa Papieża Franciszka, że także w tej trudnej sytuacji epidemii, gdy może nie uda się nam spotkać z rodziną, by wspólnie świętować Wielkanoc – tak jak miało to miejsce w poprzednich latach – to Zmartwychwstały Chrystus i tak będzie nam towarzyszyć! Tak, Zmartwychwstały Jezus nie pozostawi nas samych! Pamiętajcie o tym! Wiedzcie również, że każdego dnia my kapłani modlimy się za Was, abyście nie ustali w wierze i nie utracili nadziei. I tą są zarazem nasze życzenia dla WAS! Nie traćcie nadziei, Chrystus Zmartwychwstał!

 

Ciechanów, 8 kwietnia 2020, w przeddzień Triduum Sacrum                                                                     

 

Wasi duszpasterze z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie

                                                                                                                                                                                                        ks. Jan, ks. Grzegorz, ks. Grzegorz, ks. Dawid

 

P.S. Zamieszczamy poniżej namiary na czytania z Pisma Świętego, które odczytywane będą w kościele podczas Liturgii Wigilii Paschalnej. Spośród nich można wybrać te z gwiazdką:

*Rdz 1, 1-2, 2 lub 1, 1. 26-31a (Stworzenie świata)

*Rdz 22, 1-18 (Ofiara Abrahama)

*Wj 14, 15-15, 1 (Przejście przez Morze Czerwone)

Iz 54, 5-14 (Nowa Jerozolima)

*Iz 55, 1-11 (Zbawienie dostępne dla wszystkich)

Ba 3, 9-15. 32 – 4,4 (Źródło mądrości)

Ez 36, 16-17a. 18-28 (Nowe serce i nowy duch)

*Rz 6, 3-11 (Epistoła)

*Mt 28, 1-10 (Ewangelia)

 

Transmisja Triduum Sacrum będzie odbywać się na naszym parafialnym Facebooku. Jeśli chcecie zachować część wskazówek z listu, to można je zrealizować po zakończeniu transmisji. Wówczas pogodzicie oglądanie wydarzeń z kościoła z tym, co samemu możecie przeżyć w domu, aby rzeczywiście był to czas święty….

Parafia na Facebook