Informacje dotyczące sakramentu chrztu!

Opublikowano 6 lipca, 2018 przez Franciszek

Jezus powiedział do Apostołów: „Idźcie wiec i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Na miesiąc przed wybraną datą chrztu, nie wcześniej przynosimy do kancelarii parafialnej:

* akt urodzenia dziecka (odpis);
* wyciąg za aktu ślubu kościelnego rodziców (świadectwo ślubu);
* dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
Rodzicami chrzestnymi nie mogą być, osoby, które żyją w związkach cywilnych oraz związkach wolnych (konkubinatach)
* zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;
(dostarczamy je w dniu chrztu)
* przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka; 
* dowody osobiste;


Sakramentu Chrztu Świętego w naszej Parafii udzielamy w każdą niedzielę o godz. 12.00!

Nie ma w naszej parafii takiej praktyki jak rezerwowanie terminów sakramentu chrztu!!! Prosimy przychodzić do kancelarii już z wybranym terminem oraz wyżej wymienionymi dokumentami.

Parafia na Facebook