Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia

Data wydarzenia: April 4, 2016 Czas: 18.00 Miejsce: Kościół
Przejdź do mapy:
Parafia na Facebook